Ga naar de inhoud

Kabinetsplannen 2020 voor de zorg

Citaat uit de Troonrede van koning Willem-Alexander: ‘De vraag voor de lange termijn is: hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we straks voor genoeg liefdevolle handen aan het bed en in de thuiszorg – de onmisbare mensen die dag en nacht beschikbaar zijn? En hoe passen we technische zorginnovaties op brede schaal toe?’ Belangrijke vragen voor het kabinet. De zorg krijgt komend jaar 88 miljard euro en dat is ruim 3 miljard meer dan dit jaar. Daarvan gaat 100 miljoen naar de huisartsenzorg en de wijkverpleging.

Geneesmiddelen
Om de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden, worden vanaf 2020 de maximumprijzen van geneesmiddelen verlaagd. Dit heeft het kabinet bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag. Om die verlaging door te voeren, wordt de Wet op de Geneesmiddelprijzen aangepast. De maximumprijzen van geneesmiddelen worden nu berekend op basis van de prijzen in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland. Dat land wordt vervangen voor Noorwegen, waar lagere tarieven gelden. Dit levert een forse besparing op van rond de € 300 miljoen, aldus het kabinet. Daarnaast blijft het kabinet onderhandelen met fabrikanten over lagere prijzen. Dat betreft geneesmiddelen van meer dan € 50.000 per patiënt of voor alle patiënten samen meer dan € 40 miljoen euro per jaar.  Daarbij wordt de samenwerking gezocht met andere Europese landen. Tevens zal het kabinet aandringen op meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen en zal ze farmaceutische bedrijven blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

De juiste zorg op de juiste plaats
De kreet ‘juiste zorg op de juiste plaats’ is inmiddels een beleidsdoelstelling. Zorg bij huis prettig is voor mensen. Maar vooral: zorg in de buurt kan bijdragen aan beheersing van de zorgkosten. Het kan voorkomen dat mensen uiteindelijk meer en dus duurdere zorg nodig hebben. Daarom krijgen huisartsen en de wijkverpleging in 2020 € 100 miljoen extra. Het totale budget voor huisartsen komt daarmee in 2020 uit op een geraamde € 3,2 miljard. Voor de wijkverpleging is het totale budget geraamd op rond de € 4,1 miljard.

Arbeidsmarktproblematiek
Ander uiterst belangrijk aandachtspunt is de arbeidsmarktproblematiek. Voor behoud van personeel en opleiding van mensen in de zorg trekt het kabinet in 2020 € 50 miljoen extra uit. Dit geld komt boven op de € 370 miljoen die het kabinet al eerder beschikbaar stelde. Volgend jaar komt het kabinet met plannen voor aanpak van de problematiek.

Eigen bijdrage Wmo en zorgtoeslag
Om de stapeling van zorgkosten terug te dringen, betalen ouderen en chronisch zieken vanaf 2020 maximaal € 19 per maand voor een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. Die bijdrage voor algemene voorzieningen uit de Wmo hangt nu nog af van de hoogte van hun inkomen.

De zorgtoeslag voor mensen met een lager inkomen wordt komend jaar verhoogd. Voor alleenstaanden met 67 euro per jaar, gezinnen gaan er jaarlijks € 95 op vooruit. Het eigen risico blijft € 385.

Saai sigarettenpakje
Voorkomen blijft uiteraard altijd beter dan genezen. Roken is ongezond. Om het tabaksgebruik terug te dringen, gaat accijns op tabak per 1 april 2020 omhoog. Een pakje sigaretten wordt € 1 duurder. Sigaretten, shag, sigaren, e-sigaretten en aanverwante producten zijn dan ook niet meer zichtbaar bij de verkooppunten. Ook krijgen alle verpakkingen dezelfde groenbruine kleur.

Jeugdzorg
Gemeenten krijgen extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren.Het kabinet stelt tot en met 2021 daarvoor ruim € 1 miljard extra ter beschikking.

Palliatieve zorg
Er komt € 7 miljoen voor de inzet van geestelijke verzorgers in de thuissituatie. Bedoeld voor mensen van 50 jaar en ouder. Dit loopt via de regeling Palliatieve Terminale Zorg. Naar verwachting leidt dit tot aan aanvullende inzet van zo’n 200 geestelijk verzorgers.

Zorg dichtbij voor psychische problemen
Gemeenten krijgen € 65 miljoen extra om zorg en ondersteuning in de eigen omgeving bieden aan mensen met psychische aandoeningen. Tot 2022 gaat het in totaal gaat het om € 290 miljoen.

Meer informatie
De berichtgeving over de belangrijkste maatregelen van de Rijksoverheid
De Miljoenennota en alle bijbehorende stukken 

Portret (kleur) Valérie Meijvis

Opiaten

Ik sta al met de deurknop in mijn hand. In mijn andere hand een doos vol oude medicatie. We hebben zojuist afgesproken om een kortwerkend oxycodonpreparaat om te gaan zetten in een langwerkende variant. Maar dan komt mevrouw overeind uit haar bed. ’Dan wil ik wel 10 mg langwerkend in plaats van 5 mg kortwerkend, anders werkt het echt niet!’ Tja, dat gaat wel een beetje voorbij aan de essentie van afbouwen…

Portret (kleur) Yvette van Brouwershaven

‘Als twaalfjarige ondervond ik hoe belangrijk goede voorlichting is’

Beherend apotheker Yvette van Brouwershaven uit Zwolle is niet geheel toevallig kaderapotheker diabetes en lid van de Special Interest Group Diabetes van de KNMP. Ze vindt het belangrijk dat mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes goed over hun ziekte en medicatie geïnformeerd worden.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens