Meteen naar de inhoud

Investeren in verpakkingen op maat

De ontwikkelingen in de verpakkingsindustrie voor geneesmiddelen gaan snel. High volume verpakkingen blijven weliswaar belangrijk, maar bedrijven investeren ook steeds meer in marktspecifieke verpakkingen voor kleinere markten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de recente overname van de farmaceutische verpakker PharmaPack door de Actavis Group.
Elk land stelt andere eisen aan de manier waarop genees­middelen verpakt dienen te worden. Daarom zoeken farma­ceutische bedrijven steeds vaker naar tailormade en op speciefieke markt toegesneden verpakkingsmogelijkheden. Zo ook de Actavis Group, dat wereldwijd een sterke positie inneemt op de markt voor generieke geneesmiddelen. Actavis was al enige tijd op zoek naar een verpakkingsfaciliteit met innovatiekracht, een hoge mate van flexibiliteit en klant­gerichtheid. Het was daarom niet toevallig dat de farma­ceutische multinational, die actief is in meer dan veertig landen en ruim tienduizend werknemers heeft, vorig jaar haar oog liet vallen op PharmaPack International, dat met als uitvalsbasis Zoetermeer al meer dan dertig jaar gespecialiseerd is in het verpakken van farmaceutische producten.

Het bleef niet bij interesse alleen van Actavis. De multinational nam het van origine familiebedrijf over en sinds 1 december 2011 vormt PharmaPack onderdeel van de Actavis Group. “Mede door de flexibele inrichting van de verpakkingslocatie, de aantrekkelijke ligging in het centrum van Europa en de uitstekende bereikbaarheid voor zee- en vrachtvervoer biedt PharmaPack veel toegevoegde waarde voor de mondiale Actavis organisatie”, vertelt  Bettina Krausenbaum, Managing Director van PharmaPack.
Krausenbaum en Kalman Petro, Managing Director van Actavis Benelux, benadrukken dat de overname voor beide partijen veel voordelen heeft. Petro: “Actavis had al meerdere locaties voor de verpakking van geneesmiddelen, veelal in combinatie met een productiefaciliteit. Het bijzondere van Pharma­Pack is echter dat dit de enige locatie is binnen onze organisatie waar alleen verpakt wordt. We krijgen vanuit de diverse nationale markten uiteenlopende orders, zowel grote als kleine. Per markt gelden eigen eisen en regels voor geneesmiddelverpakkingen. PharmaPack is bij uitstek een bedrijf dat daarop kan inspelen. Het is een lean and mean organisatie die is staat is om flexibel te verpakken, met korte productie­tijden en snelle schakelingen van de ene naar de volgende order. Voor Actavis is dat prettig. Neem de tenders (aanbestedingen) waarmee we in Nederland regelmatig te maken hebben. Zodra we zo’n tender winnen, moeten we meteen en onder hoge tijdsdruk geneesmiddelen produceren, ver­pakken en distribueren. Met een bedrijf als PharmaPack in huis, dat snel en flexibel kan produceren, lukt ons dat beter.”

 

 

Snelle change-over
De overname van PharmaPack past in een ontwikkeling richting meer specialisatie in de farmaceutische verpakkingsmarkt, stelt Petro. “We krijgen in de toekomst steeds meer gespecialiseerde verpakkings­locaties, ingericht op een bepaalde werkwijze of service. Ik verwacht dat er locaties komen waar het alleen draait om de grote volumes, locaties waar we bijvoorbeeld alleen vloeistoffen of potverpakkingen verpakken en locaties waar vooral flexibiliteit wordt vereist. Het moge duidelijk zijn dat Pharma­­Pack tot deze laatste categorie behoort.” Krausen­baum voegt hieraan toe; “Onze blister- en fles­verpakkings­lijnen zijn kleiner, minder geautomatiseerd en daar­om gemakkelijker om te bouwen dan die van de andere Actavis faciliteiten. Dat geeft ons meer flexibiliteit. Volume is bij ons niet het belangrijkste, maar het vermogen snel te reageren en te kunnen omgaan met complexe situaties. In staat zijn tot een snelle change-over, te kunnen schakelen van de ene order naar de andere, van de ene markt naar de andere en daar onze technieken en gereed­schappen continu op aanpassen, daar ligt onze kracht, daarin moeten we uitmuntend zijn.” PharmaPack vervult daarbij een schakelpositie tussen de farmaceutische leveranciers en de Europese markten. Krausen­baum: “Ons bulkmateriaal, tabletten en capsules, wordt op dit moment geleverd door leveran­ciers in India, Indonesië en vanuit faciliteiten in Spanje. Wij beheren de gehele supply chain en coördineren de bemonstering en de analyse van de geneesmiddelen bij aan­komst. Daarnaast zorgen we voor het artwork, bestellen we de verpakkings­materialen, beheren we de bestellingen via onze faciliteit en zorgen we voor uitgifte van de producten als deze gereed zijn. Vervolgens distri­bueren we deze naar de verschillende klanten en markten.”

Horizon verbreden
De overname heeft niet alleen voordelen voor Actavis, ook PharmaPack profiteert ervan, vervolgt Krausenbaum. “We vormen daardoor nu onderdeel van een wereldwijde organisatie. Deuren die voorheen voor ons gesloten waren, gaan nu voor ons open. Dat betekent dat we onze horizon kunnen verbreden, dat we ons meer kennis en technologie kunnen eigen maken en dat we een nog breder scala aan farmaceutische producten krijgen die we kunnen verpakken.” Dat laatste gebeurt nu al, en het zal de komende jaren alleen maar meer worden. Krausenbaum: “We krijgen steeds meer nieuwe producten vanuit de Actavis Group en daarnaast bieden we ook andere bedrijven de mogelijkheid om voor hen te verpakken.” Met deze nieuwe mogelijkheden en de groei die het bedrijf daarmee doormaakt krijgen de PharmaPack collega’s er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij. Maar deze groei is alleen mogelijk als er ook voldoende nieuw personeel wordt gevonden. Marielle Canter Visscher HR Manager PharmaPack: “Tegen het einde van het jaar verwachten we onze resterende twintig vacatures op te kunnen vullen. Het gaat daarbij vooral om technische vacatures voor de operationele verpakking en vacatures voor de monitoring van de kwaliteitsprocessen.De technische mensen die we zoeken worden bijvoorbeeld ver­antwoordelijk voor het managen van de verpakkingslijn, met alle technische uitdagingen die daarbij horen. Daarnaast moeten het echte probleemoplossers zijn, trouble shouters, die een bijdrage kunnen leveren aan de continue innovatie van onze productieprocessen.”
Vanaf 2013 zal de farmaceutische verpakker in Zoetermeer geleidelijk in een twee-ploegendienst gaan functioneren, in combinatie met een uitbreiding van de productiefaciliteiten. Krausenbaum: “Over deze investeringen en uitbreidingen zullen ook de nieuwe technische medewerkers meedenken. Met een volledig opererende tweeploegendienst hopen we eind 2013 een faciliteit te hebben met een capaciteit van zo’n 130 medewerkers. Met zulke vooruitzichten hopen we potentiele werknemers duidelijk te kunnen maken dat dit uitdagend en verantwoordelijk werk is waarin ze zich, nationaal en inter­nationaal, verder kunnen ontwikkelen.”

Actavis Group en Watson Pharmaceuticals
De overname van PharmaPack vormt niet de enige nieuwe ontwikkeling binnen de Actavis Group. Zo benadrukt Kalman Petro dat Actavis niet langer alleen een bedrijf is voor generieke geneesmiddelen. En dat kan ook niet anders, stelt hij. “Generiek is nog steeds onze core business, maar er treedt langzaam maar zeker een verschuiving op. Dat komt vooral doordat bij de grote R&D bedrijven de pipelines van nieuwe producten langzaam maar zeker opdrogen. De komende jaren komen er nog wat blockbusters van patent af, maar daarna houdt het op. En zonder blockbusters zijn er ook geen geneesmiddelen meer die voor de generieke markt interessant zijn om te produceren. We zien daarom een interessante shift van generieke producten naar onder meer de productie van biosimilars. Elk generiek bedrijf moet zijn portfolio verbreden, om te voorkomen dat het zich te afhankelijk maakt van alleen generieke geneesmiddelen. Wij bieden daarom ook een interessant OTC pakket en zijn gespecialiseerd in ziekenhuisfarmacie. Van sommige oncologische geneesmiddelen hebben we in Nederland een marktaandeel van 80 – 85 procent.”
Maar er is nog meer. Want Actavis staat op het punt te worden overgenomen door het Amerikaanse Watson Pharmaceuticals. Net als zovele anderen binnen de organisatie, is Petro in afwachting van de toestemming hiervoor van de Europese als Amerikaanse autoriteiten. Hij verwacht dat de overname nog slechts een kwestie van tijd is. En als het zover is, dan betekent dat dat daarmee het derde grootste bedrijf in generieke geneesmiddelen wereldwijd een feit zal zijn, met een geschatte jaarlijkse omzet van ruim 8 miljard dollar.
Petro ziet veel voordelen in de aanstaande overname door Watson. “Watson is – net als wij – sterk gericht op generiek. Het bedrijf is één van de grootste spelers in de Verenigde Staten. De Amerikaanse multinational is succesvol en wil uitbreiden naar andere werelddelen. Het zocht daarom naar een partnerorganisatie die vooral buiten de Verenigde Staten actief is. Dat zijn wij geworden. Het is een goede match, met weinig overlap en veel synergie. En voor Actavis betekent het dat we daarmee ons portfolio verder kunnen verbreden. Watson is bijvoorbeeld goed in biosimilars en daar willen ook wij ons op richten. Ik verwacht dat deze overname veel goeds zal opleveren.”

Noot van redactie: Bettina Krausenbaum is Engelstalig, derhalve is dit interview in het Engels afgenomen en naar het Nederlands vertaald.

Tekst: Michel van Dijk
Fotografie: Frank Groeliken

Najaarsronde coronavaccinatie

De coronavaccinatie voor specifieke doelgroepen start op 2 oktober aanstaande. Zorgprofessionals kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak bij de GGD maken voor een coronaprik.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens