Meteen naar de inhoud

Internetconsultatie over meer samenwerking tussen zorgdomeinen

Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over de verschillende zorg-domeinen te stimuleren. Met deze wet moet het voor de inkopende partijen meer lonen om te investeren in preventieve maatregelen, om zo duurdere zorg te voorkomen of uit te stellen. Er vindt vanaf begin maart zes weken lang een internetconsultatie plaats over dit ‘wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking’.

De zorg voor ouderen is opgeknipt in drie domeinen: wet langdurige zorg, wet maatschappelijke ondersteuning en zorgverzekeringswet. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Partijen moeten samenwerken om te borgen dat de zorg zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de cliënt. Daartoe moeten gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars elkaar in de regio op inhoudelijke thema’s samenwerken.

Verdeling lasten en baten van preventie

Door in te zetten op preventie kan veel duurdere zorg worden voorkomen. Alleen: de kosten van preventieve activiteiten vallen vaak in het ene domein en de baten in het andere. Hiervoor is het nodig dat er financiële manoeuvreerruimte is om afspraken over de domeinen heen te maken.

Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat zorgkantoren mee-investeren in deze samenwerkingsverbanden. Zo kunnen zij bijdragen aan de gezamenlijke domein overstijgende initiatieven waarvan ook zij de vruchten plukken. Ook stimuleert dit zorgkantoren om preventieve maatregelen te monitoren en evalueren, zodat zij kunnen leren en verbeteren in het herkennen van doeltreffende en doelmatige maatregelen. Voorbeelden zijn initiatieven die bevorderen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, waardoor ze minder snel een beroep hoeven te doen op zorg in de Wlz.

Reageer ook

Wilt u uw mening geven over dit wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking? Doe dan mee met de internetconsultatie. Dit kan tot half april 2021.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens