Meteen naar de inhoud

Internationale bijwerkingenweek van start gegaan

Van 7 t/m 11 november is het de ‘Internationale bijwerkingenweek’. Het betreft een jaarlijkse (social) mediacampagne, georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Met als doel aandacht te geven aan het belang van het melden van bijwerkingen. Er doen 82 landen aan mee, waaronder dus Nederland.

Met de Nederlandse hashtag #Bijwerkingenweek wijzen bijwerkingencentrum Lareb en medicijnautoriteit CBG op de noodzaak van het melden vermoedelijke bijwerkingen. Want hoe meer bekend is over bijwerkingen, hoe veiliger het medicijngebruik wordt. De internationale hashtag is #MedSafetyWeek.

Praktijkervaringen
Uiteraard zijn medicijnen voor ze op de markt komen uitgebreid beoordeeld op veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Maar sommige bijwerkingen komen pas aan het licht nadat veel verschillende mensen een bepaald geneesmiddel gebruiken. Ook kunnen bijwerkingen zich pas voordoen na langdurig gebruik of bij de combinatie met andere medicijnen.

Melden bij Lareb
Als zorgverlener of patiënt kun je in Nederland zelf een melding doen van een vermoedelijke bijwerking van zowel receptgeneesmiddelen als van vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Melden kan bij het Lareb via mijnbijwerking.nl. Het gaat daarbij niet alleen om nog niet bekende bijwerkingen. Ook bijwerkingen die bekend zijn en in de bijsluiter staan, kunnen worden gemeld. Lareb verzamelt, registreert en analyseert alle meldingen om op die wijze meer inzicht te krijgen in (de ernst van) bijwerkingen van medicijnen.

Artsen en apothekers
Lareb en het CBG roepen patiënten op om (vermoedelijke) bijwerkingen niet alleen te melden, maar ook altijd te bespreken met de arts of apotheker. Zij kunnen met de patiënt beoordelen of de ervaren klacht inderdaad wordt veroorzaakt door het medicijn. Artsen en apothekers worden verzocht de patiënt nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid van melden of zelf een melding te doen.

Illustratie: CBG

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens