Meteen naar de inhoud

Inspectie intensiveert toezicht op FMD

De IGJ wil inzicht in de voortang van de invoering van de Falified Medicines Directieve (FMD) in apotheken. Daarom vraagt de IGJ apothekers en apotheekhoudende huisartsen om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Dat wil zeggen: de IGJ stuurt een brief en apotheekhoudenden zijn verplicht de lijst binnen veertien dagen na dagtekening van de brief in te vullen.

Na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten, brengt de IGJ een aantal bezoeken aan apotheekhoudenden. Deze worden overigens vooraf aangekondigd. De uitkomsten van het onderzoek bij de betreffende apotheken deelt de Inspectie op geaggregeerd niveau met betrokkenen en stakeholders en ze publiceert deze tevens op de IGJ-website. De resultaten gebruikt de Inspectie tevens om het toezicht rondom de FMD verder vorm te geven.

Oorzaken van foutmeldingen

De FMD is sinds 9 februari 2019 van kracht. In vergelijking met andere Europese landen laten Nederlandse apotheken een bovengemiddeld aantal foutmeldingen zien bij het scannen van geneesmiddelen. Problemen met de scanners en de configuratie van de scanners zijn voornamelijk de oorzaak. Het aantal foutmeldingen vermindert allengs als gevolg van gezamenlijke activiteiten door de betrokken partijen. De Stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) heeft een FMD-tool ontwikkeld waarmee apothekers de oorzaken van de foutmeldingen kunnen nagaan. 

Inzicht krijgen

Het hoge alert-percentage baart de IGJ zorgen, omdat hierdoor de doelstelling van de wetgeving niet wordt behaald. Gezien het aandeel van apotheekhoudenden in de oorsprong van onterechte alerts onderneemt de IGJ in de eerste helft van 2021 gerichte toezichtactiviteiten richting apothekers en apotheekhoudende huisartsen. Vandaar dus dat de IGJ aan deze groepen vraagt (beter gezegd: oplegt) om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Op deze manier wil de IGJ inzicht krijgen in de huidige stand van zaken van de veiligheidskenmerken in Nederland.

Meer informatie
Zie de berichtgeving hierover bij de KNMP en bij de IGJ

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens