Meteen naar de inhoud

Informatiebijeenkomst subsidieronde therapietrouw

STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) Ronde 4 richt zich op het bevorderen van therapietrouw. De inzet van deze ronde is te stimuleren om laagdrempelige interventies gericht op therapietrouw toe te passen. Dicht op de klinische praktijk, bij thuiswonende patiënten. De oproep voor deze ronde, wordt op 14 november gepubliceerd. Echter: op 4 december a.s. is er een informatiebijeenkomst over deze ronde. Daarvoor kunt u zich al aanmelden.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de subsidieronde toegelicht. Met de voorwaarden uiteengezet waaraan de living labs en de projectleiders moeten voldoen.

De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers in deze ronde, zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, zorg- en thuiszorgorganisaties, die therapietrouw-interventies in de praktijk op lokaal niveau willen implementeren en meten in een living lab setting. De inzet is de boogde projectleiders voor te bereiden op het indienen van het projectidee.

Programma
Het programma is als volgt:
16.30 – 17.00 uur:     inloop en ontvangst (met broodjes)
17.00 – 18.30 uur:     presentaties over proces, doelstelling en inhoud van de ronde, voorwaarden aan living labs en projectleiders en uitwisseling plannen voor living labs.
18.30 – 19.00 uur:     netwerkgelegenheid, waarbij potentiële aanvragers in kleine groepen kunnen sparren over hun plannen sparren met experts en andere geïnteresseerden.

Informatie over de subsidieronde
Het GGG-programma (Goed Gebruik Geneesmiddelen) ondersteunt met deze STIP-ronde de inzet van therapietrouw-interventies in de praktijk. Met als doel door middel van bundeling en verspreiding van de opgedane kennis te komen tot verdere verbetering van therapietrouw in de praktijk. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de inventarisatie van therapietrouw-interventies.

Aantoonbaar succesvolle interventies, die relatief eenvoudig in de praktijk zijn in te zetten, zijn het vertrekpunt. De nadruk ligt op oplossingen die uiteindelijk zonder doorlopende subsidie kunnen worden uitgevoerd. De bedoeling is om deze interventies in kleinschalige projecten verder te brengen naar andere stadsdelen, gemeentes of regio’s. Hierbij wordt gewerkt met het concept van living labs of proeftuinen.

Living lab projectleider
De interventie waarop een living lab wil inzetten, worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, lokale wensen, draagvlak en haalbaarheid. Een belangrijk aspect bij de selectie van de projecten is de rol van de living lab projectleider. Hiervoor zoeken we projectleiders  die bij voorkeur werkzaam zijn in de praktijk waarin ambulante thuiswonende patiënten centraal staan, ervaring hebben met complexe praktijkgerichte projecten door de zorgketen heen en die als boegbeeld kunnen fungeren voor de regio, en daarbuiten.

Ondersteuning van het Make-It consortium
Om de living labs in gang te zetten, is in 2019 financiering beschikbaar gesteld voor een samenwerkingsverband, dat actuele kennis, kunde en middelen rond het bevorderen van therapietrouw bundelt. Deze opdracht is toegekend aan het Make-It consortium. Dit samenwerkingsverband kan de proeftuinen begeleiding en ondersteuning geven om de implementatie van succesvolle interventies en de noodzakelijke gedragsverandering, te realiseren en langdurig vol te houden.

Subsidieoproep voor de projectideeën
De subsidieoproep voor de STIP Ronde Therapietrouw living lab start 14 november a.s.. De eerste fase betreft een projectidee op basis waarvan de selectie van de projectleiders plaatsvindt. In het projectidee wordt ook de beoogde opzet van het project beschreven. Het maximale bedrag per living lab is 200.000 euro, voor een looptijd van 2 jaar. De deadline voor indienen van het projectidee is 14 januari 2020, 14.00 uur. Na de selectie van de projectleiders wordt gewerkt aan een aanvraag waarin het plan van aanpak van het living lab in detail wordt uitgewerkt met hulp van experts uit het Make-It consortium.

Aanmelden bijeenkomst
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 27 november 2019 via het aanmeldformulier.  Hierin wordt u gevraagd aan te geven welke interventie, interventies of deel van een interventie, u van plan bent toe te passen in het beoogde living lab.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens