Meteen naar de inhoud

Huidig hulpmiddelenbeleid staat ter discussie

Bij de verstrekking van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen aan patiënten moet de expertise van huisartsen en wijkverpleegkundigen voorop staan. En de levering moet via de apotheek. Een motie daartoe is aangenomen door de Tweede Kamer. Minister Ernst Kuipers heeft toegezegd om de mogelijkheden daartoe bij de verzekeraars te gaan verkennen.

Tijdens het Kamerdebat op 28 maart jl. plaatsten het CDA, de SP en D66 kritische kanttekeningen bij het bestaande hulpmiddelenbeleid. Nu moeten wijkverpleegkundigen en huisartsen iedere keer opnieuw de noodzaak van de verstrekking van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen aantonen bij de zorgverzekeraar of leverancier. De drie partijen willen dat er wordt uitgegaan van de kennis en kunde van de zorgprofessionals op het gebied van verstrekking van deze hulpmiddelen.

Levering via apotheek
In dezelfde motie, die is aangenomen door de Tweede Kamer, verzoeken de Kamerleden de regering om te verkennen of de verstrekking aan patiënten van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen kan plaatsvinden via de apotheek.

Kanttekeningen NZa
Ook de NZa stelt zich kritisch op tegenover het huidige geneesmiddelenbeleid. Ze heeft veel signalen ontvangen dat verzekerden in acute situaties hun hulpmiddel niet op tijd krijgen geleverd. Bijvoorbeeld katheters of naalden die pas dagen na aanvraag werden geleverd, of verzekerden die het ziekenhuis niet konden verlaten omdat de benodigde hulpmiddelen nog niet beschikbaar waren. ‘Elke verzekerde die een hulpmiddel nodig heeft, zou op tijd en zonder gedoe een passend hulpmiddel moeten krijgen. Er moet ruimte zijn voor maatwerk waar dat nodig is’, zo stelde de NZa al eerder. De KNMP overlegt momenteel met ZN over de problematiek.

Modernisering GVS: van uitstel naar afstel

De herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is definitief van de baan. Minister Kuipers vindt de gevolgen voor patiënten, apothekers en voorschrijvers te groot.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens