Meteen naar de inhoud

Horizonscan met te verwachten spécialités en indicatie-uitbreidingen

Het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen dat op de markt komt, neemt toe. Op de zojuist verschenen Horizonscan Geneesmiddelen staan in totaal ruim 465 producten die de komende tijd mogelijk worden toegelaten tot het basispakket. Ongeveer 100 geneesmiddelen worden wellicht het komende jaar al geregistreerd.

In de zesde Horizonscan, die het Zorginstituut Nederland recent heeft gepubliceerd, staan alle nieuw te verwachten spécialités en indicatie-uitbreidingen die de komende twee jaar op de markt komen.

Zeer sterke stijging SGLT-2 remmers
Bij diabetes wordt al lange tijd de zogenaamde SGLT-2 remmers voorgeschreven. Er zijn nieuwe inzichten in de positieve effecten van deze geneesmiddelen op het voorkomen van hartfalen. Mogelijk zullen deze middelen daardoor breder worden ingezet en kan het gebruik bij patiënten met diabetes stijgen van ruim 15.000 naar meer dan 100.000 gebruikers op een relatief korte termijn.

Uit deze studies kwamen ook positieve effecten naar voren bij patiënten met hartfalen en nierfalen zonder diabetes. De verwachting is daarom dat deze geneesmiddelen, naast bredere inzet bij patiënten met diabetes, hun indicatiegebied zullen uitbreiden naar patiënten zonder diabetes. In de Horizonscan is op dit moment alleen dapagliflozine opgenomen voor deze indicaties, maar de verwachting is dat andere SGLT-2 remmers, zoals canagliflozine en empegliflozine, zullen volgen. Het totale gebruik van SGLT2-remmers neemt dan flink toe. Het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus zal mogelijk uitbreiden naar 250.000 -500.000 patiënten.

Gestage toename
Het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Deze toename is te verklaren door de progressie die is geboekt op het gebied van het scannen, de intensievere samenwerking tussen de zorgpartijen en de toenemende mate van bijdragen vanuit de farmaceutische industrie. 

Van klinische studie tot vergoeding
De geneesmiddelen in de Horizonscan bevinden zich in verschillende fasen van registratie of ontwikkeling. Geneesmiddelen verschijnen op de Horizonscan ongeveer vanaf fase 3 van de klinische studies en worden gevolgd tot ze zijn geregistreerd en een betaaltitel hebben in Nederland. In totaal zijn er ruim 465 producten opgenomen, waarvan er 420 mogelijk de komende twee jaar kunnen worden toegelaten tot het basispakket. In sommige gevallen valt een geneesmiddel uit door tegenvallende studieresultaten. Ongeveer 100 producten worden mogelijk het komende jaar geregistreerd.

Zie de Horizonscan Geneesmiddelen met toelichtende diagrammen

Bron: Zorginstituut Nederland

Kosten migrainemiddelen verdubbeld

De toelating eind 2021 van CGRP-remmers in het basispakket voor patiënten met chronische migraine heeft geleid tot een verdubbeling van de uitgaven van migrainemiddelen

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens