Meteen naar de inhoud

Vernieuwde Horizonscan Geneesmiddelen gepubliceerd

Om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te stimuleren en versnellen bieden partijen in de zorg en het Zorginstituut met de Horizonscan Geneesmiddelen een openbaar overzicht van geneesmiddelen die op de markt worden verwacht, evenals indicatie-uitbreidingen die de komende twee jaar op de markt komen. Ook geeft de scan een overzicht van de biosimilars en generieke middelen die binnenkort worden verwacht.

Op 12 juni jl. is de vernieuwde Horizonscan gepubliceerd met een overzicht aan van toekomstige geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen

Doel Horizonscan
De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen. Doel is dat er onder meer:

  • kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en voor iedereen toegankelijk is;
  • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan;
  • zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie kunnen versterken;
  • behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  • het Zorginstituut beoordelingen tijdig kan agenderen en voorbereiden.

Gentherapie
De gentherapieën vinden steeds meer hun weg naar de praktijk. In de Horizonscan bevinden zich nu 8 van deze producten. Daarvan zijn er twee recent geregistreerd, namelijk Luxturna en Zynteglo. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal gentherapieën flink toeneemt. Door de vernieuwende techniek zijn de kosten hoger dan van veel andere geneesmiddelen, – mogelijk tussen 0,5 en 3 miljoen per patiënt per jaar. Dit zal mogelijk impact hebben op de wijze van beoordeling voor toelating tot het verzekerde pakket en de wijze van toepassing.

Aanleveren vereenvoudigd
Voor farmaceutische bedrijven en het Zorginstituut wordt het proces van aanleveren van informatie vereenvoudigd. Sinds 1 juni 2019, wordt alle informatie vanuit de fabrikant aangeleverd via de Horizonscan. De notificaties, waarmee fabrikanten alvast informatie konden aanleveren in afwachting van een besluit tot beoordeling, is daarmee verweven met de aanlevering voor de Horizonscan die al twee maal per jaar plaatsvindt.

De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt twee jaar vooruit. Op die manier is er ook voldoende zicht op de ontwikkelingen voor het aankomende inkoop-/contractjaar. De eindverantwoordelijkheid van de Horizonscan ligt bij het Zorginstituut.

Lees hier meer over de (achtergrond van) de Horizonscan.

Najaarsronde coronavaccinatie

De coronavaccinatie voor specifieke doelgroepen start op 2 oktober aanstaande. Zorgprofessionals kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak bij de GGD maken voor een coronaprik.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens