Ga naar de inhoud

Herziening module Medicatiebeoordeling

Een medicatiebeoordeling bij oudere, kwetsbare patiënten levert een belangrijke bijdrage aan goed medicijngebruik. Het kan gezondheidsschade voorkomen. Onderdeel van de ‘richtlijn Polyfarmacie bij ouderen’ is de module Medicatiebeoordeling. Deze bleek in de praktijk echter niet te voldoen. De criteria waren niet specifiek genoeg om kwetsbare patiënten te selecteren. Deze zijn daarom herzien. De medicatiebeoordeling is nu beter toegespitst op die patiënten bij wie uit onderzoek meer effect blijkt van een medicatiebeoordeling.

De nieuwe module Medicatiebeoordeling stelt dat een medicatiebeoordeling vooral gewenst is bij patiënten met een sterk verhoogd risico op farmacotherapiegerelateerde problemen. De huisarts of de apotheker stellen vast om welke patiënten het gaat. Een medicatiebeoordeling is dus niet noodzakelijk voor álle ouderen met polyfarmacie.

Medicatiebeoordeling bij verhoogd risico
Bij patiënten met een vastgesteld sterk verhoogd risico op farmacotherapiegerelateerde problemen, beoordelen huisarts en/of apotheker samen met de patiënt (of mantelzorger) het gebruik van alle medicatie. Bijvoorbeeld patiënten van 75 jaar of ouder die 10 of meer geneesmiddelen gebruiken en/of die tekenen van kwetsbaarheid vertonen. Dat kan op verzoek van de patiënt of mantelzorger, bij signalen van farmacotherapiegerelateerde problemen, verminderde therapietrouw of na een ziekenhuisopname. Het opstellen van afspraken over het gebruik van medicatie verloopt bij voorkeur via een structurele methode, zoals de STRIP. Hierbij komen de START- en STOPP-criteria en een aantal veelvoorkomende interacties, contra-indicaties en bijwerkingen aan de orde.

Tekstaanpassing
Het Instituut Veilig Medicijngebruik (IVM) heeft aan de hand van de herziene module Medicatiebeoordeling de fto module aangepast. Dat geldt tevens voor de informatie op Thuiszorg.nl: Ik ben een oudere en gebruik veel medicijnen. Ook op Apotheek.nl is de patiënteninformatie aangepast: Medicatiebeoordeling: in gesprek over uw medicijngebruik

Tot slot

De PIN Polyfarmacie bij ouderen staat in de leeromgeving van het NHG (inloggen).

De herziening van de module Medicatiebeoordeling is met steun van VWS tot stand gekomen door de KNMP (apothekers), NVKG (klinisch geriaters), Verenso (ouderengeneeskunde), NHG (huisartsen) en Patiëntenfederatie Nederland.

Portret (kleur) Valérie Meijvis

Opiaten

Ik sta al met de deurknop in mijn hand. In mijn andere hand een doos vol oude medicatie. We hebben zojuist afgesproken om een kortwerkend oxycodonpreparaat om te gaan zetten in een langwerkende variant. Maar dan komt mevrouw overeind uit haar bed. ’Dan wil ik wel 10 mg langwerkend in plaats van 5 mg kortwerkend, anders werkt het echt niet!’ Tja, dat gaat wel een beetje voorbij aan de essentie van afbouwen…

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens