Meteen naar de inhoud

Handreiking zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen thuis

De explosieve stijging van het aantal ouderen de komende jaren stelt de gezondheidszorg voor een enorme opgave. Zorgverleners worden nu reeds geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing en die zorgvraag neemt alleen maar verder toe. Want juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg van verschillende eerstelijnszorgverleners. Om te komen tot een samenhangende aanpak hebben 13 organisaties, waaronder LHV en KNMP, gezamenlijk een handreiking uitgebracht. Kern daarvan is een 6-stappenplan.

Het betreft de uitgave ‘Kwetsbare ouderen thuis – handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ Het stappenplan daarin beschrijft wat persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen betekent.

Bijtijds signaleren
Tijdig goede zorg en pro-actief ondersteuning bieden aan kwetsbare ouderen kan veel leed voorkomen. Zowel voor ouderen als voor de mantelzorg. Verschillende partijen kunnen signalen opvangen van toenemende kwetsbaarheid van een oudere. Dat kan in de directe omgeving van de oudere: mantelzorgers, buren, vrijwilligers, woningcoöperatie of welzijnsorganisatie. Maar ook eerstelijnshulpverleners, zoals huisartsen, paramedici, de apotheek of tandarts, kunnen dat constateren.

Zes stappenVervolgens moet er iets gebeuren. De handreiking beschrijft schematisch de zes stappen. Deze zijn:
– Signalering
– Gesprek met oudere (en mogelijk mantelzorger)
– Uitgebreid assessment/multi-domeinanalyse bij kwetsbare oudere
– Bespreken van bevindingen in ‘kernteam’
– Multidisciplinaire afstemming /bespreking in MDO
– Bespreken zorgplan met oudere en familie, uitvoeren en evalueren

Per facet zijn er instrumenten, werkwijzen en methodieken voor het maken van afspraken over de invulling van de zorg. Ook bevat de uitgave suggesties voor de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen de professionals en de kwetsbare oudere zelf. En steeds per stap een toelichting, inclusief verwijzing naar tools, en goede voorbeelden en regelmatig verdere verdieping.

InfographicOok gaat de handreiking in de rol zijn van de verschillende professionals en van de kwetsbare oudere en diens naaste zélf. Een infographic toont helder de rollen van de huisarts, apotheek, wijkverpleging en sociaal domein aan. Eveneens gebaseerd op die zes stappen.

Relevante informatieTot slot bevat de uitgave een overzicht van relevante sites, publicaties en materialen. Het is een dynamisch document dat up-to-date wordt gehouden.

De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Daarbij zijn de volgende organisaties betrokken (in alfabetische volgorde): Actiz, InEen, KNGF, KNMP, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, VNG, V&VN, VWS, ZN.

Zie ook het persbericht van de 13 organisaties over deze uitgave.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens