Meteen naar de inhoud

Handreiking voor apothekers bij regionale samenwerking

Waar moeten apothekers aan denken en rekening mee houden wanneer ze als regionale apothekersorganisatie onderhandelen en contracteren? De KNMP heeft daartoe een handreiking opgesteld. Met daarin o.a. het mededingingskader bij het maken van afspraken, de contractering daarvan en de rol van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook komt aan de orde wanneer samenwerking wel en niet is toegestaan.

Regionale samenwerking in de zorg leidt tot afspraken en contractering, tussen zorgaanbieders onderling, maar ook tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Steeds vaker verenigen zorgaanbieders, waaronder apothekers, zich om gezamenlijk te onderhandelen en te contracteren met andere partijen. Apothekers doen dit door het oprichten van regionale apothekersorganisaties.

Belang van patiënt voorop

De ACM stelt dat zorgaanbieders de ruimte hebben om met elkaar te werken aan de verbetering van de zorg. Met daarbij als strikte voorwaarde dat het belang van de patiënt/verzekerde altijd voorop moet staan. Als daaraan wordt voldaan, vormt de Mededingingswet geen obstakel.

Logisch? Niet altijd

Apothekers kunnen dus samenwerken als dat in het belang is van de consument/patiënt/verzekerde. De samenwerking mag echter niet gericht zijn op het verkrijgen van meer onderhandelingsmacht of het beperken van de concurrentie. Dat lijkt logisch, maar dat is het toch niet altijd. Want er mogen bijvoorbeeld ook niet collectief afspraken worden gemaakt over openingstijden. Terwijl het voor patiënten toch heel handig is als in een stad alle apotheken dezelfde openingstijden hanteren.

Kortom: het luistert soms nauw. Zo mogen van de ACM niet-concurrerende apotheken gezamenlijk onderhandelen. Maar: wanneer ben je dan niet-concurrerend? Daar heeft de ACM het volgende antwoord op: ‘Apotheken worden als niet-concurrerend gezien als zij, geografisch gezien, 10% of minder van hun omzet betrekken uit een overlappend verzorgingsgebied met een andere apotheek.’

Handreiking

Soms lijkt de samenwerking voordelen te hebben voor de patiënt, maar uiteindelijk gaat het vooral het ‘ondernemersbelang’. Waar ligt dan de grens? Dat is lastig te beoordelen. In dergelijke gevallen vindt de ACM dat partijen zelf actief de grenzen moeten bewaken. Hoe, en waar die grenzen dan liggen, vermeldt ze niet. Juist daarom is de KNMP-handreiking ‘Regionale samenwerking in het licht van de mededingingswet’ zo nuttig. Lees bijvoorbeeld ook over de aanvullende criteria met vijf voorwaarden die de ACM heeft opgesteld voor samenwerking in het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens