Meteen naar de inhoud

Handreiking kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd

Er is een herziene versie verschenen van de uitgave ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’. Daarin zijn actuele instrumenten en werkwijzen toegevoegd, zoals tools voor vroegsignalering en de stappen om te komen tot een geïntegreerde aanpak.

De handreiking Kwetsbare ouderen thuis (enz.) biedt zorgverleners in zorg en welzijn goede ondersteuning, met instrumenten, werkwijzen en methodieken. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden.

Bij veel kwetsbare ouderen is er sprake van meervoudige problematiek of extreme kwetsbaarheid. Het is belangrijk om aan te sluiten bij behoeften en wensen van kwetsbare ouderen, en bij wat iemand zelf kan. Goede zorg aan zelfstandig thuiswonende ouderen betekent het bieden van persoonsgerichte, proactieve, multidisciplinaire zorg en ondersteuning. Met aandacht voor het netwerk en voor de invloed van de woon- en leefomgeving. En hoe doe je dat op een goede manier? De uitgave biedt daartoe een handvat.

Stappenplan

Kern van de handreiking is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt voor het maken van afspraken over de invulling van de zorg. De stappen zijn: signalering; gesprek met oudere (en mantelzorger); bij kwetsbare oudere; bespreking in kernteam; bespreking in MDO; uitvoeren afspraken MDO.

Ondersteuning op 3 niveaus

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus:

  • – Individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag.
  • – Lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren.
  • – Landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

Deelnemende partijen voor deze handreiking zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en ActiZ. De handreiking is een dynamisch document. Een redactieraad zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft en de ervaringen en ontwikkelingen in zorg en welzijn volgt.

Najaarsronde coronavaccinatie

De coronavaccinatie voor specifieke doelgroepen start op 2 oktober aanstaande. Zorgprofessionals kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak bij de GGD maken voor een coronaprik.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens