Meteen naar de inhoud

Goed contracteerproces basis voor goede farmaceutische zorg

Een goed functionerend contracteerproces met contracten die passen bij actuele ontwikkelingen is van belang voor kwalitatief goede farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP heeft recent een rapport uitgebracht over de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgmakelaars die openbaar apotheken vertegenwoordigen. Daaruit blijkt dat het beter kan.

Als brancheorganisatie is de KNMP overigens geen contracteerpartij. Ze heeft daarentegen wel een taak bij het borgen van de kwaliteit en professionaliteit in de sector, om openbaar apothekers zo goed mogelijk in staat te stellen patiënten conform de eigen beroepsrichtlijnen te behandelen. Vandaar dat ze KNMP-rapport heeft opgesteld, dat ingaat op het contracteerproces en de kwaliteit van de contracten.

Veel eenjarige contracten
Bij de sector openbare farmacie is in totaal sprake van 60 contracten (10 zorgverzekeraarsconcerns x 6 zorgmakelaars). Het zal niemand verbazen: de duur van de onderhandelde contracten voor 2022 (en verder) kan variëren per zorgverzekeraar en zorgmakelaar. Het is opvallend dat nagenoeg de helft van de 23 hernieuwde contracten een looptijd hebben van één jaar. Eenjarige contracten geven voor openbaar apotheken minder rust en stabiliteit. De keuze voor eenjarige contracten kan echter ook voortvloeien uit de verwachting dat de NZa de GDV-prestatie per 2023 wijzigt, wat sowieso tot nieuwe contractonderhandelingen leidt.

Rol van medicatiespecialist
Een groot deel (30%) van de te hernieuwen contracten waren nog niet definitief gesloten per 31 december 2021. Dit brengt onduidelijkheid mee voor apothekers, patiënten en betrokken zorgverleners. Ander punt van zorg is het feit dat zorgverzekeraarsconcerns beperkt farmaceutische zorg inkopen die apothekers in staat stelt bij te dragen aan landelijke programma’s en thema’s, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek, Langer Thuis en Preventie. Daarnaast komen zorgverzekeraars in wisselende mate tegemoet aan de loonkostenontwikkeling in de zorg, inflatie en de (extra) kosten die openbaar apotheken moeten maken om conform vigerende beroepsrichtlijnen te werken. Daarvoor moeten apothekers oplossingen zoeken, bijvoorbeeld gelden inzetten die eigenlijk bedoeld zijn voor bijvoorbeeld farmaceutische patiëntenzorg of multidisciplinaire samenwerking. De KNMP roept partijen op openbaar apotheken te voorzien van de noodzakelijke randvoorwaarden, zodat zij de rol van medicatiespecialist in de zorg kunnen blijven uitoefenen.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens