Meteen naar de inhoud

Goed contracteerproces basis voor goede farmaceutische zorg

Een goed functionerend contracteerproces met contracten die passen bij actuele ontwikkelingen is van belang voor kwalitatief goede farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP heeft recent een rapport uitgebracht over de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgmakelaars die openbaar apotheken vertegenwoordigen. Daaruit blijkt dat het beter kan.

Als brancheorganisatie is de KNMP overigens geen contracteerpartij. Ze heeft daarentegen wel een taak bij het borgen van de kwaliteit en professionaliteit in de sector, om openbaar apothekers zo goed mogelijk in staat te stellen patiënten conform de eigen beroepsrichtlijnen te behandelen. Vandaar dat ze KNMP-rapport heeft opgesteld, dat ingaat op het contracteerproces en de kwaliteit van de contracten.

Veel eenjarige contracten
Bij de sector openbare farmacie is in totaal sprake van 60 contracten (10 zorgverzekeraarsconcerns x 6 zorgmakelaars). Het zal niemand verbazen: de duur van de onderhandelde contracten voor 2022 (en verder) kan variëren per zorgverzekeraar en zorgmakelaar. Het is opvallend dat nagenoeg de helft van de 23 hernieuwde contracten een looptijd hebben van één jaar. Eenjarige contracten geven voor openbaar apotheken minder rust en stabiliteit. De keuze voor eenjarige contracten kan echter ook voortvloeien uit de verwachting dat de NZa de GDV-prestatie per 2023 wijzigt, wat sowieso tot nieuwe contractonderhandelingen leidt.

Rol van medicatiespecialist
Een groot deel (30%) van de te hernieuwen contracten waren nog niet definitief gesloten per 31 december 2021. Dit brengt onduidelijkheid mee voor apothekers, patiënten en betrokken zorgverleners. Ander punt van zorg is het feit dat zorgverzekeraarsconcerns beperkt farmaceutische zorg inkopen die apothekers in staat stelt bij te dragen aan landelijke programma’s en thema’s, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek, Langer Thuis en Preventie. Daarnaast komen zorgverzekeraars in wisselende mate tegemoet aan de loonkostenontwikkeling in de zorg, inflatie en de (extra) kosten die openbaar apotheken moeten maken om conform vigerende beroepsrichtlijnen te werken. Daarvoor moeten apothekers oplossingen zoeken, bijvoorbeeld gelden inzetten die eigenlijk bedoeld zijn voor bijvoorbeeld farmaceutische patiëntenzorg of multidisciplinaire samenwerking. De KNMP roept partijen op openbaar apotheken te voorzien van de noodzakelijke randvoorwaarden, zodat zij de rol van medicatiespecialist in de zorg kunnen blijven uitoefenen.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Stockfoto vrouw met medicijnen

Bewustzijn rond sekse- en genderverschillen bij medicatie groeit

Vrouwen en mannen reageren soms anders op dezelfde dosis medicijnen. De aandacht hiervoor is momenteel nog beperkt, maar zal de komende jaren toenemen, verwacht ziekenhuisapotheker dr. Loes Visser. ‘Huisartsen houden door hun ervaring bij sommige recepten al rekening met sekseverschillen. De komende jaren komen er waarschijnlijk meer verschillen in doseerrichtlijnen.’

Portretfoto (kleur) Sophie Brühl

‘Mensen met een eigen huisarts zijn gezonder en leven langer’

Sophie Brühl is medeoprichter van Buurtdokters. Daarnaast is ze idealist en activist, ondernemer en huisarts met prachtige drijfveren. Haar missie? Voor elke Nederlander een eigen huisarts en voor elke huisarts die wil, een maat die meedenkt en meewerkt. Een maat op maat, zodat huisartsen hun autonomie behouden.

Foto (kleur) medicijnen

Overgevoeligheid voor NSAID’s

NSAID’s, één van de meest voorgeschreven geneesmiddelen in Nederland, staan bekend om hun bijwerkingen zoals maagklachten of maagschade, vochtophoping en verminderde bloedstolling. Wellicht minder bekend is dat bij NSAID-gebruik allergische- en niet-allergische overgevoeligheidsreacties kunnen optreden.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens