Meteen naar de inhoud

Gentherapie Zolgensma beschikbaar dankzij internationale onderhandelingen

Samenwerking met andere landen rondom dure medicijnen loont. Dat blijkt uit het akkoord dat Nederland samen met België en Ierland heeft bereikt over de prijs van gentherapie Zolgensma voor de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). Het is de eerste keer dat België, Ierland en Nederland samen zo’n afspraak maken met een fabrikant over de prijs van een medicijn.

Staatssecretaris Blokhuis is blij met het resultaat. “Mooi dat de samenwerking met deze landen succesvol is. Door deze samenwerking worden medicijnen toegankelijker en dit is prachtig nieuws voor deze patiënten die nu toegang krijgen tot dit medicijn. We zetten ook in de toekomst in op deze succesvolle samenwerking”

Het gezamenlijke traject startte met een Health Technology Assessment door Nederland, België en Ierland. Dit is een beoordeling van de effecten en kosten van een behandeling. In juli 2021 zijn de landen samen begonnen met de prijsonderhandelingen met positief resultaat. Zolgensma wordt in deze landen vergoed voor een specifieke groep kinderen. In Nederland gaat de vergoeding per 1 november 2021 in.

Het medicijn is een innovatieve, veelbelovende en eenmalige behandeling die aangrijpt op de oorzaak van de ziekte. Het wordt voor een specifieke groep kinderen beschikbaar gesteld, namelijk: patiënten met SMA type 1 en presymptomatische SMA-patiënten met maximaal drie kopieën van het SMN2-gen. Jaarlijks zullen tussen de 10 en 20 kinderen hiermee worden geholpen.     

Beneluxa
Beneluxa bestaat uit Nederland, België, Luxemburg, Ierland en Oostenrijk. De landen willen samen de toegang tot betaalbare zorg voor patiënten waarborgen. Het gaat niet alleen om de prijsonderhandelingen, maar ook om onderzoek naar innovatieve en vaak extreem dure geneesmiddelen. Ook vindt uitwisseling van evaluaties plaats op het gebied van gezondheidstechnologie. Binnen de Beneluxa is het ‘internationale horizontale scanning initiatief’(IHSI) geïntroduceerd. Hierin wordt de samenwerking met andere Europese landen aangegaan, met als doel te komen tot een permanent systeem dat landen en instellingen gaat ondersteunen bij de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. Zie meer info over het Beneluxa-initiatief.

Per 4 april 2023 eindigt de corona opt-in

De corona opt-in stopt. Daardoor is er op de huisartsenpost geen inzage meer in de patiëntgegevens van zo’n 6,3 miljoen mensen. Er is wetgeving in voorbereiding voor een opt-out.

Financiering voor ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk zorgnetwerk met ruim 4.000 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in parkinson. Er is nu reguliere bekostiging voor de netwerksamenwerking.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens