Meteen naar de inhoud

Geneesmiddelenvoorraad van vijf maanden

Een ‘ijzeren voorraad’ geneesmiddelen van vijf maanden kan naar verwachting 85% van de kortdurende tekorten opvangen. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om ‘voldoende voorraad’ geneesmiddelen aan te houden, is zo’n ijzeren voorraad noodzakelijk. En dit wordt daarom verankerd in nog uit te werken nieuwe beleidsregels. Uiterlijk 1 juli 2022 moet die vijf-maanden-voorraad gereed zijn voor alle geneesmiddelen die onder de verplichting vallen.

Minister Van Rijn (VWS) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer over zijn aanpak van geneesmiddelentekorten. De minister geeft aan dat er vier maanden voorraad aangehouden dient te worden door de leveranciers en een maand door de groothandels. Die termijnen baseert hij op een onderzoek van Gupta Strategists, die als bijlage bij de brief is toegevoegd. Vanaf 1 juli 2022 gaat de IGJ toezicht houden op de naleving van de gekwantificeerde voorraadverplichting.

Niet vrijblijvend

Het is Van Rijn ernst. “Deze aanpak werkt alleen onder de harde voorwaarde dat partijen daadwerkelijk aantoonbaar gefaseerd starten met de opbouw van de ijzeren voorraad”, stelt hij in zijn brief. “Ik heb partijen gevraagd om uiterlijk 1 november 2020 een plan voor fasering in te dienen. Leveranciers dienen te bepalen voor welke producten zij nu al aan de voorraadeisen kunnen voldoen, waar ze verder mee aan het werk gaan en in welke volgorde. Dit moet leiden tot een niet vrijblijvend tijdsschema.”

De minister denkt dat de verwachte kosten voor het aanleggen van deze voorraden circa €100 miljoen per jaar bedragen. Het uitgangspunt van de bewindsman hierbij is dat de leveranciers en groothandels een deel van de kosten dragen (€ 55 miljoen) en dat de overige 45 miljoen uit publiek geld wordt bekostigd. Van Rijn wijst erop dat er reeds € 25 miljoen per jaar structureel beschikbaar is gesteld. De overige € 20 miljoen komt volgens hem uit de besparing van kosten door het niet te hoeven inzetten van duurdere alternatieven.

Produceren in Europa

Europa is voor productie van medicijnen grotendeels afhankelijk is van andere landen en de kwetsbaarheid is inmiddels duidelijk. Voor de lange termijn moet het weer aantrekkelijker zijn om in de EU te produceren, aldus Van Rijn. Nederland zet zich Europees in voor een stevige farmaceutische strategie, zowel voor de productie van eindproducten als de productie van de actieve stoffen (en hulpstoffen) van geneesmiddelen. Samenwerking binnen Europa voor de productie van geneesmiddelen is cruciaal.

Meldpunt geneesmiddelentekort

Van Rijn vermeldt tot slot van zijn brief dat er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe ICT-applicatie voor het Meldpunt geneesmiddelentekorten en-defecten. Daarmee moet leiden tot een eenvoudiger meldformulier, zodat het voor bedrijven laagdrempeliger is om een melding te doen. De gemelde leveringsonderbrekingen worden gepubliceerd, zodat deze voor eenieder raadpleegbaar zijn.

Bron: Tweede Kamer

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens