Meteen naar de inhoud

Geneesmiddelentekort is nog steeds problematisch

Elke dag is het in de apotheek opnieuw een probleem: de geneesmiddelentekorten. En het wordt nog steeds niet beter. In 2021 zijn er ruim duizend tekorten genoteerd. Dat is weliswaar een kleine afname ten opzichte van het jaar daarvoor, maar aan de balie wordt dat beslist nog niet zo ervaren. Integendeel: apothekers, voorschrijvers en patiënten ondervinden enorme last van die tekorten aan geneesmiddelen.

Die problematiek speelt in feite al sinds 2010. Vanaf dat jaar is er sprake van stijgende lineaire trendlijn, met in 2019 en 2020 nog verdere uitschieters naar boven. Sommige tekorten kunnen ernstige gevolgen hebben. Zo ontstond er vorig jaar wereldwijd een tekort aan Visudyne, maar zonder behandeling neemt het gezichtsvermogen van de patiënt blijvend af.

Oorzaken
Geneesmiddelentekorten hebben verschillende oorzaken, die liggen op het gebied van productie, distributie en kwaliteit. Soms spelen economische redenen een rol. Ons land is vanwege de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwonerstal geen aantrekkelijk afzetgebied. Als de productie na een tekort weer op gang komt, staat ons land daardoor voor levering vaak achteraan.

Maatregelen
Per 1 juli 2022 geldt er een voorraadverplichting voor fabrikanten en groothandels van een ijzeren voorraad van 2,5 maand voor alle geneesmiddelen die op recept kunnen worden verkregen. Zie daarover de brief aan de Tweede Kamer van demissionair staatssecretaris Blokhuis. Mogelijk neemt daardoor vanaf juli 2022 het aantal tekorten structureel af. Dat is althans de hoop van veel apothekers. Uit cijfers van de KNMP blijkt dat 58 procent van de tekorten over 2021 binnen die gestelde termijn van 2,5 maand was opgelost.

De KNMP pleit, naast de ijzeren voorraad, voor aanvullende maatregelen. Zoals aan het aanwijzen van meer leveranciers per voorkeursmiddel, het kostendekkend maken van apotheekbereidingen en de productie van geneesmiddelen dichterbij huis.

Inzet apothekers
Apothekers zoeken als medicijnspecialist steeds naar alternatieven en lossen zo het grootste deel van de tekorten op. Dat gebeurt door medicatie met dezelfde werkzame stof van een ander merk aan te bieden, een therapeutisch alternatief te bedenken, te importeren of zelf te bereiden. Echter: dat leidt natuurlijk wel tot extra inspanning en extra werk. Voor alle partijen is het een uitkomst als de geneesmiddelentekorten afnemen, want die zijn en blijven vooralsnog zorgelijk.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens