Meteen naar de inhoud

eHealth – Het gemak en de informatiebehoefte van de patiënt staan centraal

90924-5591-2009_webZorggroep Almere zet sinds 2010 nadrukkelijk in op nieuwe, digitale vormen van zorg. “Ik ben ervan overtuigd dat de informatiebehoefte van burgers groter is dan de interventiebehoefte”, verklaart bestuurder Bert Groot Roessink. “Natuurlijk moet de zorg medisch-technisch goed zijn, maar de zorgvraag zal zich steeds meer richten op consultatie, geruststelling en ondersteuning bij zelfmanagement.”

Geïnspireerd door het rapport Gezondheid 2.0 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), bouwt Groot Roessink aan een zorg­model dat de cliënt echt centraal stelt. eHealth heeft daarin een sleutelrol. Zie het schema hiernaast.

“De cliënt heeft met internet een enorme hoeveelheid informatie ter beschikking. Voor en na een bezoek aan de dokter, apotheek of paramedicus, gaan cliënten op zoek naar informatie. En ook ongevraagd komt via de media en de omgeving informatie binnen bij mensen. Daar staan de grijze ring en de pijlen voor.”

Het bieden van gerichte ondersteuning in die grijze ring, is volgens Groot Roessink een belangrijke taak en kans voor professionals. “Een chronische patiënt is in een jaar misschien één procent van zijn tijd in contact met zorgverleners. De rest van het jaar bevindt hij zich in de grijze zone.”

Samen ontwikkelen, kosten delen
In augustus 2010 startte Zorggroep Almere met Fysio Online. Filmpjes met oefeningen die achter een inlogcode op internet beschikbaar zijn voor cliënten. “Eigenlijk ligt daar een traject voor. Tien jaar geleden begrepen we al dat mensen behoefte hadden aan ondersteuning van zelfmanagement. Dat resulteerde in een boekje met adviezen:
De Thuisdokter. In 2008 hebben we daar filmpjes van gemaakt en op onze website gezet. Heel basaal: een dokter las de adviezen voor. De NHG heeft dat idee opgepakt en doorontwikkeld. Het resultaat is Thuisarts.nl.”

Daar is Groot Roessink blij mee, want dergelijke ontwikkelingen zijn arbeidsintensief en kostbaar. Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de patiënt centraal stellen en ruimte geven voor zelfmanagement als branche of groep van zorgaanbieders gezamenlijk op te pakken, kun je de investering delen. Daarmee onderschrijft hij één van de punten uit de zorgvisie ‘Het stormt in de polder’ van IT-leveranciers PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare.

Verdienmodel
Bij de vervolgstap in eHealth waren de kosten ook een discussiepunt. Het betrof de implementatie van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) voor online communicatie met huisarts en apotheek, inzage in het medisch dossier en een actueel medicatieoverzicht. “Het gebruik van MGn leidt structureel tot ongeveer € 150.000,- extra kosten voor de huisartsenpraktijken in onze 23 gezondheidscentra. Daar moet een verdienmodel onder liggen. Dat zouden we bijvoorbeeld kunnen vinden in vermindering van de telefoonbezetting en betere bezetting van de behandelkamer. Met de assistenten die hierdoor beschikbaar komen, kunnen we in de behandelkamer kleine ingrepen door de huisarts plannen. Dat is geen gemakkelijke discussie, maar wanneer er geen goed verdienmodel onder je online dienstverlening ligt, kun je er onvoldoende aandacht aan geven en de verwachtingen van cliënten niet waarmaken.”

Aan interesse voor MGn is onder de Almeerder bevolking geen gebrek. De helft van de gezondheidscentra hebben inmiddels MijnGezondheid.net in gebruik. Ruim 10.000 mensen schreven zich binnen korte tijd in na het ontvangen van een folder met de aansprekende titel ‘Hallo dokter, bent u daar?’. Daarmee is het gestelde doel binnen bereik, namelijk 10% (17.000) inclusie na afronding van de eerste implementatieronde eind 2013.

Gedragsverandering
Het gebruik blijft met 2 procent nog achter bij de verwachtingen, maar Groot Roessink maakt zich geen zorgen. “We zijn nog geen jaar bezig en een groot deel van de MGn-gebruikers heeft waarschijnlijk nog geen huisarts of apotheek nodig gehad.” Tegelijkertijd beseft hij dat het tijd en aandacht vraagt om een patiëntenportaal echt tot een succes te maken. “eHealth vraagt een enorme gedragsverandering. Bij de implementatie van MGn werden we verrast door de manier waarop de online dienstverlening botst met de werkwijze van zorgverleners en cliënten. Het vereist een gedegen plan om medewerkers en cliënten vertrouwd te maken met de nieuwe werkwijze. Daar zijn we nog lang niet mee klaar.”

Compleet zorgplatform
Gemak en de informatiebehoefte van de patiënt staat voor Zorggroep Almere centraal bij het verder uitbouwen van eHealth. “Het zou ideaal zijn wanneer we onze cliënten een online platform kunnen bieden dat ze toegang geeft tot betrouwbare informatiebronnen, zorgverleners en vooral instrumenten die ondersteunen bij het zelf regelen en managen van hun gezondheid. Ik denk aan advisering en ondersteuning op alle terreinen die wij in huis hebben – van huisarts en apotheek tot paramedische disciplines, thuiszorg en psychosociale zorg.”

Zorginnovatie
eHealth biedt naast voordelen voor de patiënt ook kansen om de organisatie van de zorg te innoveren, constateert Groot Roessink. “Cliënten hebben steeds vaker met meerdere huisartsen te maken. Dat is niet handig en tegenstrijdige adviezen liggen op de loer. Door eConsulting ontstaat ruimte voor nieuwe werkstructuren. Huisartsen hoeven voor het contact met de patiënt niet meer in de eigen praktijk te zijn.”

‘Healthbook’ geïnspireerd door Facebook
De zorgvisie van PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare beschrijft een Personal Health Record volgens het Facebook-principe. De patiënt bevriendt zijn zorgverleners en geeft ze zo bevoegdheden om informatie in te zien of toe te voegen. Aanvullende apps en gekoppelde persoonlijke medische apparatuur kunnen ondersteunen bij zelfdiagnose en zelfmanagement. Past dat in de visie van Zorggroep Almere? “Jazeker. Als je de cliënt controle en verantwoordelijkheid geeft voor zijn eigen gezondheid, dan is het logisch dat hij een eigen record of dossier krijgt. Zorgverleners worden dan meer adviseur. Je kunt een diabetespatiënt die rookt en niet beweegt bijvoorbeeld op basis van de waardes in zijn online record het advies geven daar verandering in te brengen. Of hij dat advies opvolgt is aan de patiënt zelf.”

Discussieer mee over het nieuwe zorglandschap
De zorgvraag neemt toe, de zorg­kosten stijgen de pan uit en de beroeps­bevolking neemt af. Dat stelt de zorgsector voor een enorme uitdaging: het leveren van meer en betere zorg tegen lagere kosten. In ‘Het stormt in de polder – een anticiperende kijk op het zorglandschap’ schetsen zorg IT-organisaties PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare de contouren van een zorglandschap dat dit mogelijk maakt en de benodigde infrastructuur.

Het nieuwe zorglandschap komt tot stand door dialoog. PinkRoccade Healthcare en PharmaPartners faciliteren deze in 2013. Kijk voor meer informatie op www.nieuwzorglandschap.nl of storm mee in de LinkedIn-groep Nieuwzorglandschap.

 

Tekst: Margriet van Lingen

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens