Meteen naar de inhoud

Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Eerste Kamer heeft afgelopen 18 april unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat deze wet reeds per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.

Het wetsvoorstel is in de Eerste Kamer met algemene stemmen aangenomen. Er ging nog wel een debat aan vooraf. Daar werd niet over de inhoud gediscussieerd; veel senatoren stelden dat de wet eerder te laat dan te vroeg komt. De vragen gingen vooral over de bescherming van persoonsgegevens.

Techniek en taal
De eerste consultatieronde over dit wetsvoorstel vond plaats van maart tot juni 2020. In september 2022 nam de Tweede Kamer de wet unaniem aan. Nu de uitslag in de Eerste Kamer positief is, kan de wet naar verwachting per 1 juli dit jaar. in werking treden.

Adequate gegevensuitwisseling is belangrijk omdat gebrekkige uitwisseling van medische gegevens ten koste gaat van patiëntveiligheid. Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen van zorgverleners en zorginstellingen met elkaar kunnen communiceren, zodat gegevensuitwisseling voortaan digitaal plaatsvindt en dit niet meer gebeurt per fax, op papier, cd of dvd. Ook zullen eisen worden gesteld aan de taal in die gegevensuitwisseling, zodat zorgverleners elkaar meteen kunnen begrijpen.

Meerjarenagenda
Het ministerie van VWS heeft met het veld een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld. De Wegiz is ook opgenomen in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel dat minister Kuijpers aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. 

Modernisering GVS: van uitstel naar afstel

De herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is definitief van de baan. Minister Kuipers vindt de gevolgen voor patiënten, apothekers en voorschrijvers te groot.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens