Meteen naar de inhoud

Eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens

Het programma Medicatieoverdracht moet komen tot een actuele, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Daartoe zijn informatiestandaarden nodig. Laat u op 12 mei van 13.30-14 uur bijpraten over dit programma. De informatiestandaard Medicatieproces  is een van de drie te implementeren informatiestandaarden in het programma en daarvan is een nieuwe versie gepubliceerd, te weten versie Medicatieproces 9 2.0.0.

De informatiestandaard Medicatieproces 9 2.0.0. is een set afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Daarmee kan informatie vanaf het voorschrijven door de arts t/m het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de verschillende zorgverleners en het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt.

Medicatieproces 9 gaat uit van 4 stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Per stap wordt de informatie vastgelegd. Met onderscheid tussen informatie over de behandeling (therapie) en de goederenstroom (logistiek). Zo worden gegevens beter uitgewisseld en overzichtelijker getoond. Zo zijn, naast de verstrekking van medicijnen, ook afspraken tussen zorgverleners en patiënt inzichtelijk over (wijziging van) de behandeling.

Meer informatie Medicatieproces 9
Lees hier meer over de belangrijkste aanpassingen van de nieuwe versie. Of bekijk het functioneel ontwerp Medicatieproces 9 2.0.0.

Luistersessie over het programma Medicatieoverdracht Op donderdag 12 mei van 13.30 – 14.00 uur is er een luistersessie over het programma Medicatieoverdracht. In een half uur krijgen zorgverleners inzicht in de meerwaarde van het programma Medicatieoverdracht voor de zorgverlener en patiënt en wat hiervoor gedaan moet worden op procesniveau. Per rol (voorschrijver, apotheker, toediener en patiënt) worden de stappen toegelicht. Meld je aan en ontvang de link voor deze sessie.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens