Meteen naar de inhoud

Duidelijkheid over voorwaarden voor collegiale doorlevering

Er is sprake van collegiaal doorleveren, indien een apotheker een ongeregistreerd geneesmiddel in de vorm van een eigen bereiding aflevert (“doorlevert”) aan een andere apotheker. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een circulaire uitgegeven. Daarin staat onder welke voorwaarden de inspectie niet handhavend zal optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Deze is van kracht van 22 augustus 2019 t/m 21 augustus 2022.

Steeds vaker worden benodigde bereidingen voor individuele patiënten van een apotheek uitbesteed aan collega-apothekers, die zich gespecialiseerd hebben in apotheekbereidingen. Zij bereiden het geneesmiddel en leveren vervolgens aan de vragende apotheek. Dit is echter in strijd met de wet en de Europese richtlijn. Immers, de hoofdregel is dat het verboden is geneesmiddelen te vervaardigen en in de handel te brengen zonder de vereiste vergunningen. Met als wettelijke uitzondering de kleinschalige bereiding van een apotheek voor eigen patiënten. Maar…. in het geval van collegiaal doorleveren gaat het niet om eigen patiënten, maar om die van een collega-apotheker.

Behoeftevoorziening
Hoe strikt moet je dan zijn? Collegiaal doorleveren voorziet in een behoefte, zeker nu er minder apotheken nog zelf bereiden. Daarnaast is een gespecialiseerde bereidingsapotheek beter in staat een farmaceutisch verantwoord product af te leveren dan bij incidentele door een individuele apotheek.

Grootschaliger aanpak
Inspectie en VWS hebben in 2007 reeds criteria opgesteld onder welke de inspectie niet handhavend zou optreden bij collegiaal doorleveren. Echter: doorleverende apotheken zijn een groter aantal producten op industriële wijze gaan bereiden en afleveren. Zonder dat dit structureel leidt tot ingediende registratiedossiers bij het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG). En dat was niet de bedoeling. Mocht er onverhoopt iets mis gaat bij de productie van een dergelijk middel, worden grotere groepen patiënten hiermee geconfronteerd. Daarom is er in 2016 een circulaire uitgebracht met een aantal voorwaarden.

Gedragslijn
Deze maand is die circulaire herzien. Er is dus nu een nieuwe gedragslijn voor het doorleveren van geneesmiddelbereidingen met vijf voorwaarden. Het uitgangspunt van die gedragsregel is: collegiaal doorleveren is alleen toegestaan wanneer er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn.
De vijf voorwaarden zijn:
1.  Iedere apotheek die een eigen bereiding doorlevert – ongeacht de schaalgrootte – meldt dit binnen vijf werkdagen na eerste doorlevering bij de G-Standaard van het bedrijf Z-index.
2. Voor iedere doorgeleverde bereiding moet een productdossier voorhanden te zijn bij de bereidende apotheek.
3. De bereidende apotheek dient te voldoen aan Good Manufacturing Practice (GMP).
4. Eventuele bijwerkingen van een doorgeleverde bereiding moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Bijwerkingencentrum Lareb.
5. Reclame voor doorgeleverde bereidingen is niet toegestaan.
Alle voorwaarden zijn verder uitgewerkt in 5 annexen.

Meer informatie
Alleen onder deze voorwaarden zijn doorleveringen dus toegestaan. De Inspectie benadrukt dat ze handhavend kan optreden als men zich daar niet aan houdt.

Zie de circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen. Hier vindt u ook alle bijlagen.

Bron: IGJ

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens