Meteen naar de inhoud

Drijfveren: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus…”

Op de deur van Gezondheidscentrum Oosterwolde staat: ‘Kom d’r mar in’. Een vriendelijk begroeting die past bij de sfeer binnen. Rogier Hilbers is eigenaar van de apotheek in dit centrum. Hij is een ambitieuze zorgprofessional die het vorig jaar het landelijk nieuws haalde toen hij in zijn apotheek patiënten ging vaccineren. Een traject waarin hij veel leerde en een aantal heldere conclusies trekt. Rogier: “Fijnmazig vaccineren draagt bij aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat is gebleken. In verschillende Europese landen kunnen patiënten zich, zonder afspraak in de apotheek laten vaccineren. Waarom zou dat in Nederland niet kunnen?”

Neem ons eens mee naar het begin van de vaccinatie-pilot in november?

Rogier: “Toen de GGD’s vorig jaar maart begonnen met de eerste massavaccinaties, hadden ze behoefte aan mensen die vaccins klaar konden maken. Ik zit in het bestuur van de Friese Apothekersorganisatie en wij waren vlák voor deze oproep opgericht. Als kersvers bestuur voelden wij ons aangesproken. Daarnaast speelde mee dat Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar van Friesland, in januari had besloten dat openbaar apothekers geen hulpmiddelen meer mogen leveren. Dit betekende dat er bij de gemiddelde Friese apotheker mensen overtallig waren. Deze twee dingen kwamen bij elkaar, alsof het zo moest zijn.”
De aanvankelijke vraag van de GGD was dus het ‘voor toediening gereed maken’ van vaccins’?
“Klopt en dat is ons vak. We mogen niet vaccineren maar wel gereed maken. Binnen drie maanden hebben we 100.000 vaccins klaargemaakt voor de GGD Frylãn. Samen met ongeveer dertig Friese Apotheken hebben we assistentes vrijgemaakt, locatie gezocht, roosters gemaakt. Iedereen zei: ‘Schouders eronder dit is in het landsbelang’. Het was echt een succes en daar hadden we het bij kunnen laten. Maar zo zit ik niet in elkaar, ik wil weer de volgende stap zetten. En dóór.”

De volgende stap was?

“We hebben een artikel geplaatst in de Leeuwarder Courant met de aanbieding dat we graag het derde vaccin willen zetten als apothekers. Fijnmazig, kleinschalig, laagdrempelig, lokaal en vertrouwd. We konden niet helemaal precies inschatten wat er op ons af zou komen, maar de boodschap werd massaal opgepikt. NOS en binnen een week begon Jan Paternotte van D66 Kamervragen te stellen. Ook de GGD in Friesland wilde met ons praten. Toen hebben we een tweesporenbeleid uitgezet. Spoor 1: we bieden een apotheek aan in Sneek, een pop-up locatie waar de GGD zelf kon vaccineren. Tegelijkertijd vertrokken we van spoor 2: zelf als apotheker vaccineren waarvoor ik mijn apotheek beschikbaar heb gesteld.”

Toen heb je leren vaccineren?

“Onder het motto: ’Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’, heb ik samen met twee collega-apothekers uitgezocht hoe we bekwaam konden worden in vaccineren. We zijn links en rechts te rade gegaan maar hier bestonden nog geen protocollen of richtlijnen voor. Dus toen zijn we zelf protocollen en richtlijnen gaan schrijven een hebben we een bekwaamheidsproeve opgesteld met een theoretisch en praktisch gedeelte. De huisartsen in het gezondheidscentrum vonden het een fantastisch idee. Met name omdat de werkdruk in de huisartsenpraktijken enorm hoog is, hebben we door slim samen te werken vanuit de eerste lijn fijnmazig kunnen vaccineren. Wij als apothekers hebben trainingen gevolgd en er is een overeenkomst gesloten tussen de apotheek, huisartsen van het gezondheidscentrum en GGD Fryslân. De huisarts die medisch eindverantwoordelijk was, moest in de buurt zijn tijdens de vaccinatie, voor de registratie was een GGD-medewerker op locatie aanwezig. We zijn tijdens dit proces overigens actief ondersteund door het KNMP.”

Hoeveel vaccins zijn er gezet?

“We hebben onze patiënten via de mail benaderd, met posters en via de lokale radio. De medewerkers van de apotheek hebben allemaal een cursus gevolgd zodat ze mogelijke vragen goed konden beantwoorden of indien nodig verwijzen. We zijn begonnen bij de jeugd vanaf 12 jaar en zo verder naar boven. In totaal hebben we in drie weken tijd 175 vaccins toegediend en daarmee de vaccinatiegraad in onze gemeente verhoogd. Uiteindelijk was het vaccineren zelf het gemakkelijkste onderdeel van deze pilot. Ik heb vooral genoten van de gesprekken met mijn patiënten over vaccineren.”

Stoer verhaal. En nu?

“De pilot hebben we geëvalueerd met de GGD en deze vonden het succesvol. Onder druk is alles vloeibaar en de druk op de zorg was enorm. Hieruit is een samenwerking ontstaan die in eerste instantie niet vanzelfsprekend was, maar toch is geworden. Persoonlijk zou ik het liefste zien dat het mogelijk wordt om je bij alle tweeduizend apotheken in Nederland te laten vaccineren. Als Friese Apothekers Organisatie hebben we met deze pilot laten zien dat dit mogelijk is. De grootschalige vaccinaties zou de GGD kunnen blijven doen en het fijnmazig vaccineren nemen wij voor onze rekening. Als apotheker zit je dicht bij de mensen in de wijk en hiermee kun je je zorgverlenersrol uitbreiden. Alle informatie van deze Friese pilots zijn gedeeld met GGD GHOR en de KNMP die nu gezamenlijk met VWS kijken naar een vervolg in 2022.

Ik loop naar buiten en denk aan wat mijn moeder vroeger vaak zei: ‘Brave meisjes komen in de hemel, brutale overal’. Ik denk dat mijn moeder het prima zou kunnen vinden met Rogier.

In ‘Drijfveren’ spreken we met huisartsen en apothekers over hun vak, ambities en keuzes die ze maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie spreken we met Rogier Hilbers, eigenaar van Apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde en Appelscha.

Tekst en foto: Cai Vosbeek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Uitbreiding overzicht voorzetkamers

LAN heeft alle inhalatoren en voorzetkamers op één site geplaatst. Onlangs is daar de AeroChamber2go™ aan toegevoegd, een kleine voorzetkamer, bestemd voor gebruik onderweg.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens