Meteen naar de inhoud

Doorleveren hele tabletten, halve dosering niet toegestaan

Leveranciers van een geneesmiddeldistributiesysteem (GDS) mogen een aantal ‘hele tabletten, halve sterkte’ van een collegiale bereider niet meer leveren in hun medicatierollen. Dit betekent in de meeste gevallen dat tabletten moeten worden gehalveerd of dat er gezocht moet worden naar een alternatief dat wél in een medicatierol kan. Een adequaat alternatief is een tablet met een breukstreep die bedoeld is om een tablet in twee gelijke helften te halveren.

Dat is de uitkomst van een overleg van het Platform medicatieveiligheid met de Inspectie (IGJ) over een wijziging in het toezicht van de IGJ op naleving van de circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ bij GDS-apotheken. Volgens de circulaire niet mag is het doorleveren van ‘hele tabletten in halve sterkte’.

Doorleveren niet toegestaan bij alternatief
Volgens het Platform leidt deze wijziging in het toezicht tot ongewenste effecten in de praktijk. De conclusie uit het overleg is dat de circulaire al een uitzondering is op de Geneesmiddelenwet en niet verder kan worden opgerekt. Als er een adequaat alternatief is voor ‘hele tablet, halve sterkte’ is doorleveren niet toegestaan. Een adequaat alternatief is een tablet met een breukstreep die bedoeld is om een tablet in twee gelijke helften te halveren.

Ongewenste effecten
Dat gewerkt moet gaan worden met halve tabletten heeft ongewenste effecten. Om kruiscontaminatie en problemen bij het schouwen van de GDS-zakjes te voorkomen, zal in veel gevallen worden gekozen de te halveren tabletten buiten de GDS-rol te leveren. Zowel voor de leverende apotheek als voor de zorgmedewerker brengt dit extra handelingen met zich mee.

Dit leidt tot extra risico’s, extra kosten, afname van veiligheid voor cliënten en tot verspilling van medicatie. Vanuit het Platform is daarom een beroep gedaan op de IGJ om het handhavend optreden wat betreft ‘hele tabletten, halve sterkte’ in GDS te heroverwegen en hiervoor een uitzondering  te treffen. De IGJ heeft echter duidelijk gemaakt dat dit geen optie is, gezien het feit dat de circulaire al een uitzondering is en er alternatieven zijn.

Alternatief is kostbaar
Er zijn enkele GDS-leveranciers die wel tabletten kunnen halveren en leveren in GDS. Dit is echter kostbaar en niet alle GDS-leveranciers zullen beschikken over het apparaat dat daarvoor nodig is. Een andere oplossing is overleg met de voorschrijver en apotheker, om te voorkomen dat halvering van tabletten nodig is. Bijvoorbeeld: kan in plaats van een halve tablet per dag, een hele tablet om de dag worden gegeven?

Bron: ZorgvoorBeter

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens