Meteen naar de inhoud

De zorgmakelaar als schakel tussen apotheek en verzekeraar

Het is zover: de apotheker begeeft zich in 2012 op een vrije markt. Niet langer bepaalt de overheid via de NZa de prijzen.

Die worden voortaan vastgesteld door onderhandelingen tussen de apothekers en de verzekeraars. Maar onderhandelen is een vak; er komt niet alleen techniek en strategie bij kijken, ook is er veel inhoudelijke kennis nodig. Daarom is er een nieuwe tussenpersoon opgestaan die deze kwaliteiten bezit en als tussenpersoon fungeert: de zorgmakelaar. FarmaMagazine sprak met één van hen: advocaat Lex Geerts van Eldermans & Geerts Advocaten

Eldermans & Geerts Advocaten is  gespecialiseerd in de zorgsector. Al vanaf 1984 adviseert het kantoor beroepsbeoefenaars en instellingen in de gezondheidszorg, onder andere inzake samenwerkingsovereenkomsten en geschillen tussen medici, maatschappen en zorginstellingen. Vooral de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan binnen de farmacie.
Met de vrije apothekersmarkt in het vooruitzicht, en de daardoor ontstane noodzaak te onderhandelen met zorgverzekeraars, wierp Eldermans & Geerts Advocaten zich op als zorgmakelaar. Geerts: “Drie jaar geleden begonnen we in die hoedanigheid op te treden voor een flinke groep apothekers.” Nog steeds als één van weinigen: Geerts kent slechts twee vergelijkbare partijen in Nederland.

Vertegenwoordiging

Voor individuele apothekers is het eigenlijk niet meer te doen om zelf nog onderhandelingen te voeren. Veruit de meeste hebben zich op de een of andere manier verenigd. Bundeling van kennis is bij onderhandelingen een groot voordeel: “Ook verzekeraars hebben er baat bij dat zorgaanbieders zich laten vertegenwoordigen; zij moeten er niet aan denken om met elke apotheker apart afspraken te maken.”
Toch zijn er nog zo’n 200 apothekers die nog niet aangesloten zijn bij een groep of keten, en die dus feitelijk alleen staan. Geerts adviseert hen dat wél te doen: “Alleen red je het niet meer. Je moet zóveel kennis in huis hebben om op alle punten goede afspraken te maken, als zelfstandige kun je dat simpelweg niet aan.  Bovendien geven wij inzicht in wat er van apothekers verwacht wordt om in de toekomst te kunnen blijven contracteren.”
Want: het gaat om veel meer dan alleen de prijs van een doosje pillen: het is juist de bedoeling dat apothekers kwalitatief hoogstaande zorgdiensten ontwikkelen en dáárover afspraken maken met verzekeraars. “Bijna niet te doen als alleenstaande apotheek. Maar sommige apothekers wíllen zich ook niet richten op kwaliteit. Door de vrije markt zal dat onderscheid duidelijker worden: apothekers die vernieuwen, en apothekers die dat niet doen. De laatste groep zal een ander verdienmodel gaan krijgen.”

Beperkingen
Onderhandelen voor groepen apothekers gaat overigens niet zomaar: “Wij zijn gebonden aan mededingingsrechtelijke beperkingen zoals vastgelegd in de Richtsnoeren Zorg. Zo mogen we voor grote groepen apothekers die in principe elkaars concurrent zijn alleen onderhandelen over niet-concurrentiegevoelige en juridische zaken. De apothekers voor wie wij optreden weten niet voor welke andere apotheker wij verder nog optreden. Dat krijgen alleen de zorgverzekeraars te zien. We hebben voor de grote groep ook  geen mandaat om afspraken te maken. Wel mogen wij bezwaren en opmerkingen bundelen en communiceren. Tot slot mogen we de kennis die we hebben over de ene partij niet gebruiken bij onderhandelingen voor een andere partij. Wij houden ons daar strikt aan.”
Kralenketting
Om ervoor te zorgen dat zorgmakelaars als Geerts wél inhoudelijk over contracten kunnen onderhandelen, komt het steeds vaker voor dat niet met elkaar concurrerende apothekers met elkaar optrekken. “Dat kan natuurlijk alleen wanneer de apothekers niet bij elkaar in de buurt gevestigd zijn.” Op deze manier ontstaan kralenkettingen van apothekers die wel onderling de onderhandelingspunten kunnen afstemmen. “Voor deze groepen mogen wij dus wél inhoudelijk onderhandelen en bijvoorbeeld het initiatief nemen wat betreft de prijzen.”

Toetsjaar
Het lijkt logisch dat Geerts een zwaar onderhandelingsjaar achter de rug heeft om de contracten ondertekend te hebben vóór 2012: “Dat valt mee. Alle partijen, zowel apothekers als verzekeraars, waren het er wel over eens dat de markt nog niet helemaal klaar is voor de vrije tarieven. Daarom is afgesproken om in 2012 zo veel mogelijk vast te houden aan de verhoudingen in 2011. Er is ook geen grote buffer; als er te veel beknibbeld wordt op de tarieven, zullen  apothekers omvallen en kan de zorg in gevaar komen.“ In 2011 was het vooral een kwestie van constructief aftasten in plaats van werkelijk onderhandelen. Het nieuwe jaar wordt een toetsjaar waarin de prestaties en kwaliteitsindicatoren in kaart gebracht worden. “Dat moet leiden tot werkelijke onderhandelingen en tarifering zodat we in 2013 naar een meer zorggestuurde apothekersmarkt groeien.”
Kansen
Geerts wil vooral de kansen die de vrije markt met zich meebrengt benadrukken: “Tachtig procent van de zorgkosten zitten nu in de dure tweedelijn. Veel handelingen kunnen veel goedkoper in de eerstelijn. Door de nieuwe constructie kunnen die handelingen, mits kwalitatief goed genoeg én kostenbesparend, ook in de eerstelijn vergoed worden. Daar liggen voor apothekers heel veel kansen: denk aan het bevorderen van therapietrouw. En ik weet dat verzekeraars daar ook voor openstaan…”

Dit is een artikel uit FarmaMagazine nr. 1 2012
Tekst: Arjan Jonker

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens