Meteen naar de inhoud

Brancherapport Apotheken: wijk als anker van de zorg

In de samenwerking vervult de apotheek een belangrijke functie met huisartsen, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen. Geneesmiddelentekorten zorgen voor een toenemende werkdruk in apotheken. En productie van geneesmiddelen dichtbij, bijvoorbeeld door apotheken medicijnen te laten bereiden, verkleint de kans op tekorten.

Dit zijn de drie voornaamste thema’s in het recent verschenen ABN AMRO Brancherapport Apotheken 2022. Met daarin een groot aantal ontwikkelingen gegevens die in de gezondheidssector uiteraard reeds bekend zijn. Zoals het feit dat de vergrijzing ontegenzeggelijk zal leiden tot toename van medicijngebruik. Het gaat om een verdere verschuiving van incidentele naar chronische patiënten en uiteindelijk naar zorg-intensieve patiënten. Met daarbij ook toename van de zorgvraag vanwege de verplaatsing van de ziekenhuiszorg naar de wijk en de regio. Er zal daardoor sprake zijn van omzetgroei bij apotheken, waarbij het personeelstekort tegelijk een dreiging vormt. Zo is bijna één op de zes apothekers ouder dan 60 jaar, waardoor een grote uitstroom van apothekers aanstaande is.

Aanpak geneesmiddelentekorten
Tevens is er aandacht voor de problematiek van de geneesmiddelentekorten. Vanwege de lage prijzen en het lage inwoneraantal is ons land geen aantrekkelijk afzetgebied. Daardoor zijn regelmatig bepaalde geneesmiddelen niet leverbaar. Het kost apothekers gemiddeld erg veel tijd om deze tekorten af te handelen. De verplichting van de zogeheten ‘ijzeren voorraad’ is volgens de opstellers van het rapport een stap vooruit in het verbeteren van de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. Met name door de productie dichter bij huis te organiseren en zo minder afhankelijk te zijn van China en India zal leiden tot mindere tekorten. Echter: omdat daarvoor in Europees verband afspraken nodig zijn én er sprake moet zijn van een infrastructuur, neemt de realisatie daarvan zeker nog enkele jaren in beslag.

Digitalisering
Tegelijkertijd benadrukt de bank het belang van digitalisering. De werkzaamheden in de apotheek verschuiven voor een deel van fysieke contactmomenten naar digitale vormen van geneesmiddel-uitleg en –consulten, waaronder video-consult en de digitale bijsluiter.

Samenwerking
De apotheker heeft met huisartsen, andere eerstelijnszorgverleners en het ziekenhuis een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de patiënt. Het landelijk beleid is gericht is op zo lang mogelijk thuis blijven wonen, waardoor de wijk het anker wordt van alle zorg. Samenwerking wordt steeds belangrijker om zoveel mogelijk gezondheidswinst voor de patiënt te boeken. Daar zet de apotheker zich voor in, maar dat is niet altijd voldoende zichtbaar en kan prominenter.

Meer informatie

Het hele rapport is hier te downloaden. Bekijk ook de infographic met cijfers & trends 2022. Deze bevat een aantal interessante feitjes. Zoals het gegeven dat de farmaceutische zorguitgaven per inwoner gemiddeld € 289 zijn.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Triage Game biedt inzicht in triageproces

Om inzicht te krijgen in de denk- en beslis route van triagisten is een triage-game ontwikkeld. Huisartsen worden nadrukkelijk uitgenodigd om zo zelf het triageproces te ervaren.

Financiering voor ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk zorgnetwerk met ruim 4.000 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in parkinson. Er is nu reguliere bekostiging voor de netwerksamenwerking.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens