Meteen naar de inhoud

Boete voor artsen bij onterechte corona-medicatie

Nog steeds zijn er artsen die medicijnen voorschrijven die in strijd zijn met de behandeladviezen voor corona, zoals (hydroxy)chloroquine en ivermectine. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten bij onterecht voorschrijven van medicatie deze artsen bestuurlijk te gaan beboeten. Ook apothekers kunnen worden aangesproken wanneer ze deze medicijnen verstrekken voor corona. Zij moeten dergelijke voorschriften melden bij Meldpunt Zorg.

De inspectie baseert deze maatregel op het feit dat alle beroepsgroepen voor artsen in Nederland hebben aangegeven dat het wordt afgeraden om (hydroxy)chloroquine en ivermectine te gebruiken voor het voorkomen of behandelen van corona. Dit geldt zowel voor huisartsen als specialisten in het ziekenhuis. Zo is bewezen dat (hydrox)chloroquine niet effectief is tegen COVID-19, en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken als hartritmestoornissen. Ook voor ivermectine is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik ter voorkoming of de behandeling van corona.

Off-label
Deze medicijnen mogen alleen worden voorgeschreven voor de ziekten waarvoor ze zijn geregistreerd of ten behoeve van wetenschappelijk klinisch onderzoek. Het is toegestaan geneesmiddelen off-label voor te schrijven. Maar daarvoor bestaan strenge regels. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kan er volgens de geneesmiddelenwet een bestuurlijke boete worden opgelegd. En dat is de inspectie dus van plan bij het voorschrijven van hydroxy)chloroquine en ivermectine

Oproep aan apothekers
De inspectie roept apothekers op om een melding te doen bij het Meldpunt Zorg van de IGJ, als ze recepten voor deze medicijnen krijgen aangeboden en er een vermoeden bestaat dat dit voor de behandeling van een coronapatiënt is.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens