Meteen naar de inhoud

Betere farmacotherapie met GFZ van Mediq

Hoe zet de apotheker zich als zorgverlener duidelijker op de kaart? Bijvoorbeeld met hulp van slimme ICT-toepassingen. Farma Magazine sprak met professionals achter drie van de meest gebruikte programma’s: MeMO, GFZ en NControl. In dit nummer komen Anco van Marle en Eduard Lip van Mediq aan het woord.

GFZ staat voor Geïntegreerde Farmaceutische Zorg, en hoewel het zorgprogramma zo blijft heten, is voor het algemene publiek een wat pakkender naam bedacht, vertelt directeur Commerciële Zaken van Mediq Apotheken Anco van Marle. “Dat is geworden: Medicijn Monitor. Per slot van rekening monitoren we de medicatietherapie.”
Het streven is dat GFZ beschikbaar komt voor alle klanten van Mediq apotheken. “Want”, vult Manager Zorg van Mediq Eduard Lip aan, “het geeft een enorme boost aan het verlenen van hoogwaardige zorg.” GFZ draait op de servers van Mediq, waarbij de privacy van de patiënten beschermd is. Momenteel gebruiken circa 100 van de 250 Mediq apotheken het in 2011 geïntroduceerde zorgprogramma.

Review, coach en advisor
GFZ bestaat uit drie onderdelen: review, coach en advisor. Van Marle: “De review is een ICT-tool die de medicatietherapie van een bepaalde patiënt analyseert op basis van de laatste inzichten en richtlijnen. We gaan daarmee onjuist gebruik tegen. De coachingmodule monitort therapietrouw van mensen en de advisor beoordeelt of er doelmatig wordt voorgeschreven: volgens de NHG-standaarden, goedkoop als het kan, duur als het moet.” De apotheker beoordeelt de interventievoorstellen en bespreekt – wanneer hij dat relevant acht – met de huisarts een te volgen strategie, waarna contact wordt opgenomen met de patiënt.

Win-win
De overheid zoekt oplossingen voor de stijgende kosten van de gezondheidszorg ondermeer in het stimuleren van een nauwere samenhang tussen 1e en 2e lijn: “Als de 1e lijn zijn werk beter doet, verlaagt dit het aantal complicaties,” stelt Van Marle. “En dat scheelt kosten in de 2e lijn.” Dat blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten van het HARM-onderzoek uit 2006 en 2010. “Wij zijn aan de slag gegaan met een aantal van de aanbevelingen waaronder: meer inzoomen op medicatietherapie en betere ondersteuning van de voorschrijver daarbij door de apotheker. Bijkomend voordeel is dat we als apotheken met de nieuwe tariefstructuur meer mogelijkheden hebben om betaald te worden voor onze activiteiten, zoals voor medicatiebeoordelingen. Het valt mooi samen, maar zonder dat hadden we het ook gedaan.”
De pluspunten van GFZ voor de patiënt zijn evident: hij wordt met hulp van apotheker en huisarts optimaal ingesteld op zijn medicijngebruik. Van Marle: “En aangezien de zorgverzekeraar zich inspant om goede zorg in te kopen, is hij op farmaceutisch gebied hiermee zeker beter af. Ook huisartsen zien de voordelen – zij krijgen ondersteuning door de apotheker, die niet alleen over een ruime farmaceutische kennis beschikt maar ook over actuele medicatiegegevens van de patiënt.”

Resultaten, besparingen en financieren

Onderzoek in vier Mediq apotheken wees uit dat bij de 2000 chronische gebruikers per apotheek, er 2200 interventies werden geadviseerd binnen GFZ. Lip: “Gemiddeld dus meer dan één advies per patiënt. Dat is veel!” Van die 2200 zaten er ruim 1400 op review, dat wil zeggen dat de medicatietherapie niet optimaal was. “Dat heeft geleid tot het toevoegen, veranderen of ontnemen van medicatie, of het veranderen van de dosering.”
Verbeterde farmacotherapie is natuurlijk alleen maar toe te juichen, maar hoeveel er daadwerkelijk wordt bespaard in de 2e lijn, is lastig te onderzoeken. Van Marle: “Aan de hand van diverse onderzoeken kunnen we aannemen dat op grond van onze 1e-lijnsactiviteiten er minder vraag is binnen de 2e lijn. Die besparingen zijn serieus. Maar of het in de praktijk ook daadwerkelijk is aan te tonen? Het kan natuurlijk zijn dat je aan de ene kant bespaart, maar dat er aan de andere kant meer algemene vraag komt in de 2e lijn waardoor het integrale effect weer teniet gedaan wordt.”

Maagbeschermers
Een van de onderzoeken naar 2e-lijnsbesparingen betrof het effect van maagbeschermers. Van Marle: “Met het HARM-rapport in de hand hebben we gekeken naar vervolgschade van het niet-slikken van maagbeschermers in combinatie met NSAID’s en acetylsalicylzuur. Het ging om maar liefst 8000 mensen per jaar die daarvoor werden opgenomen. Als je dat binnen onze pilotapotheken doorrekent dan levert het gebruik van maagbeschermers een besparing van 5200 euro per jaar op per apotheek, terwijl de medicijnkosten 1250 euro bedragen. Reken maar uit: bijna 4000 euro besparing per apotheek, en dan hebben we het nog niet eens over het menselijk leed dat je hiermee voorkomt.” Maar willen de zorgverzekeraars investeren in zorg om dergelijke vervolgkosten te voorkomen? “We zijn ermee bezig. Menzis gaat maagbeschermers weer vergoeden, en verder proberen we een aantal buitenlandse onderzoeken te valideren voor Nederland. Wanneer dat echt concreet gemaakt kan worden zijn zorgverzekeraars wel bereid financieringsmogelijkheden verder uit te diepen.”

Belangstelling van zorgverzekeraars

Alle zorgverzekeraars blijken in meer of mindere mate wel oren te hebben naar de mogelijkheden van GFZ. Van Marle: “Enkele grote verzekeraars hebben het in hun kernwerkgebied met ons gecontracteerd. Andere willen eerst een grote pilot doen, dus daarvan lopen er nu een paar. Dat vinden wij prima; het houdt het voor ons in deze fase ook hanteerbaar.”

Implementeren en trainen

Drie programmamanagers van Mediq beoordelen of apotheken aan alle voorwaarden voldoen om GFZ te kunnen uitvoeren, vertelt Lip. “Vervolgens helpen ze met de implementatie.” De apothekers volgen farmaceutisch inhoudelijke cursussen van universitaire docenten en daarnaast krijgen ze een communicatietraining aangeboden om soepel te kunnen overleggen met de voorschrijvers.

Besparen
Tot slot noemt Van Marle een uit het leven gegrepen voorbeeld van een succesvolle interventie. “We hebben gekeken hoeveel migrainemedicatie mensen gebruiken op basis van het afleverpatroon. Als ze meer dan twee keer per maand migrainemedicatie nodig hebben, dan stellen we voor om een profylaxe te gebruiken, meestal een bètablokker in dit geval. Als dat inderdaad helpt gaat zo’n patiënt per jaar in kosten van 172 naar 95 euro, en hij – meestal zij overigens – heeft veel minder hoofdpijn. Een prachtige uitkomst, gewoon door goed te kijken.” Een gunstig neveneffect van het GFZ- programma is overigens dat artsen doelmatiger gaan voorschrijven. “Soms scheelt het 20 tot 30 procent met het voorschrijfgedrag daarvoor.”

Dit is een artikel uit FarmaMagazine nr. 3 2012
Tekst: Marjam Overmars

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens