Meteen naar de inhoud

Beoordeling aanvraag vergunning apotheekhoudend huisarts

Het ter hand stellen van geneesmiddelen is in beginsel voorbehouden aan apotheken. Echter: in dunbevolkte gebieden, waar geen apotheek in de nabijheid is gevestigd, kan aan een huisarts een vergunning worden verleend om geneesmiddelen ter hand te stellen aan zijn eigen patiënten. VWS beoordeelt een dergelijke vergunningsaanvraag. Echter: de rechter stelt dat de beoordeling van de vergunningsaanvraag moet worden aangepast.

De voorwaarden voor zo’n vergunning staan in artikel 61 lid 10 van de Geneesmiddelenwet. Dat lijkt dus duidelijk, maar er bestonden verschillende interpretaties. Zozeer zelfs dat er eerder twee rechtszaken over zijn gevoerd. Deze hadden duidelijkheid moeten geven, maar het tegenovergestelde was het geval. De uitspraken hebben juist tot meer onduidelijkheid geleid.

Afstand
Zoals bijvoorbeeld over het afstandscriterium. Dat luistert nogal nauw. Zoals gezegd gaat het om dunbevolkte gebieden. Alleen als patiënten ver moeten reizen voor een apotheek, kunnen huisartsen een vergunning krijgen om zelf medicijnen te bereiden en te verstrekken. Concreet gaat over gebied waarbinnen 4,5 kilometer geen apotheek is gevestigd. Voor het gebied tussen de 3,5 en 4,5 kilometer vindt een belangenafweging plaats en voor het gebied kleiner dan 3,5 kilometer krijgt de huisarts nooit een vergunning.
Echter: hoe beoordeel je die 4,5 kilometer? De minister ging uit van de afstand huisarts naar één bepaalde dichtstbijzijnde apotheek. In een nieuwe uitspraak zegt de rechtbank in Overijssel dat het moet gaan over de afstand van de patiënt naar de dichtstbijzijnde apotheek (en daarbij moeten dan álle apotheken worden meegenomen). En dat kan wel een paar essentiële metertjes schelen….

Deelgebied
Een ander aandachtspunt betreft het toetsen van de vraag of een huisarts een vergunning kon krijgen per deelgebied (dorpskern). Aan de hand van de uitspraak van een vorige rechtszaak meende de minister dat beoordeling niet langer per deelgebied mocht, maar altijd voor het volledige gebied. De rechtbank stelt in de nieuwe uitspraak vast dat nog steeds mogelijk is om per deelgebied te toetsen. Per deelgebied moet derhalve worden gekeken of het verlenen van de vergunning in het belang van de geneesmiddelenvoorziening is.

Aanpassing beleid
Als gevolg van de verkeerde uitleg werden vergunningen verstrekt aan huisartsen op plekken waar apothekers de medicijnverstrekking prima konden verzorgen. Op de site van advocatenkantoor Eldermans|Geerts staat het oordeel van de rechtbank van Overijssel en hoe ze tot deze beoordeling is gekomen. Vanwege deze uitspraak moet de minister het beleid corrigeren. De minister moet bij de beoordeling van vergunningsaanvragen alle apotheken meenemen, aanvragen in hun geheel beoordelen en het afstandscriterium goed toepassen.

Primaat van de apotheker
Ander belangrijk gegeven: de rechtbank bevestigt hiermee het primaat van de apotheker: indien de geneesmiddelenvoorziening ook door een apotheek kan plaatsvinden, is er geen ruimte voor een APG-vergunning voor de huisarts. Waarvan akte.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens