Meteen naar de inhoud

Apothekersassistenten slikken het niet langer

De NZa heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van openbare apotheekzorg. Met als uitkomst dat er risico bestaat voor de continuïteit op de lange termijn, maar dat er geen acuut probleem is. Apothekersassistenten zijn het daarmee volstrekt oneens. Ze stellen dat er wel degelijk sprake is van een acuut probleem. Ze luiden de noodklok met de oprichting van het actiecomité #Weslikkenhetnietlanger

Het actiecomité van apothekersassistenten is via Optima Farma een actie gestart om een tegengeluid te laten horen. Daartoe roept ze apothekersassistenten op hun dagelijkse problemen in de uitoefening van het vak te melden bij het meldpunt van de NZa. Bijvoorbeeld over de administratieve last, problemen door medicijntekorten of het preferentiebeleid. Om zo duidelijk te maken dat, in tegenstelling met de overtuiging van de NZa, het niet goed gaat met de openbare apotheek. Optima Farma verzamelt en bundelt alle verhalen uit het veld. Ze ontvangt daarom de meldingen ook graag via: weslikkenhetnietlanger@optimafarma.nl

Beleid versus praktijk
De NZa stelt dat in sommige regio’s is wat lastiger om apothekersassistenten te vinden en dat werkdruk wat is toegenomen, maar dat dit geen acuut probleem is omdat het aantal apotheken gelijk is. Maar, zo stelt het actiecomité, deuren tellen zegt niets over de situatie achter de apotheekdeur. Er kan steeds minder in de apotheek: hulpmiddelen verdwijnen, dure geneesmiddelen verdwijnen en zelfzorgproducten worden vrijgegeven aan de supermarkt.

De NZa denkt dat de contracten met de zorgverzekeraars voldoen, omdat alle apotheken tekenen. Echter: ondertekening moet om te kunnen blijven bestaan. Maar niemand is blij met de maatregelen uit het contract en al die producten die niet meer kunnen of mogen worden geleverd, met de bijbehorende zorg op maat. Patiënten weten niet wat hun poliskeuze betekent voor hun geneesmiddel. Vanwege een centrale levering moeten patiënten te lang wachten op hun katheter en urinezakken. Of krijgen juist een enorme hoeveelheid incontinentiemateriaal. Terwijl de apotheek maatwerk levert en de levering exact kan aanpassen op de behoefte van de patiënt.

De NZa erkent dat er geneesmiddelentekorten zijn, maar dat er voor 99% een alternatief voorhanden is. Het actiecomité benadrukt dat het enorm veel tijd, energie en moeite kost om dat alternatief uit te puzzelen voor iedere patiënt. Het moet soms van heinde en ver worden ingekocht. Daardoor moet de patiënt wachten, met alle klachten en gevolgen van dien.

Samen sterk
Kortom: de problemen stapelen zich op, maar worden niet erkend, aldus het actiecomité #Weslikkenhetnietlanger. Vandaar haar brief met oproep aan alle apothekersassistenten om van zich te laten horen via het meldpunt van de NZa. Alleen samen sta je sterk.

Meer informatie
Brief van het actiecomité aan apothekersassistenten
Infographic met korte samenvatting

Stuur je melding naar: weslikkenhetnietlanger@optimafarma.nl

Triage Game biedt inzicht in triageproces

Om inzicht te krijgen in de denk- en beslis route van triagisten is een triagegame ontwikkeld. Huisartsen worden nadrukkelijk uitgenodigd om zo zelf het triageproces te ervaren.

Financiering voor ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk zorgnetwerk met ruim 4.000 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in parkinson. Er is nu reguliere bekostiging voor de netwerksamenwerking.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens