Meteen naar de inhoud

Apotheker vz Zorgverzekeraar

Roland-Eising_ies-van-Golen_FarmaMagazimeSinds begin 2012 onderhandelen de apothekers en de zorgverzekeraars over de prijzen van medicijnen, de bijbehorende zorgverlening en de prijs en inhoud van andere farmaceutische zorg. Dit heeft tot dusver geresulteerd in lagere tarieven en dalende geneesmiddelenprijzen. Apothekers blijven over met veel vragen die ze graag eens zouden stellen aan het adres van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar Achmea is bereid om antwoorden te geven op de vragen die er leven onder apothekers. Iedere editie stelt een lezer een vraag aan Achmea, deze keer stelt apotheker Ies van Golen een vraag aan Ronald Eising. Ies van Golen is apotheker in Amsterdam en lid van Stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA), een belangenbehartiger voor Amsterdamse apotheken. Roland Eising is Manager Zorginkoop Farmacie Extramuraal bij Achmea.

Ies van Golen: “In contact met patiënten of in overleg met artsen is het lastig om je voortdurend bewust te zijn van de verschillende modules die wij met de verzekeraars zijn overeengekomen en de kwaliteitsniveaus die ons worden opgelegd. Althans, ik heb daar moeite mee. Daarnaast is het voor mij onmogelijk om binnen mijn apotheek mijn zorgaanbod en de wijze van zorgverlening af te stemmen op de polisvoorwaarden van de desbetreffende patiënt. Deze voorwaarden ken ik namelijk niet. De dagelijkse realiteit op de werkvloer is dat wij bijzonder veel moeite en tijd moeten steken in het managen van de bepalingen zoals die door de verzekeraars in de contracten met ons zijn vastgelegd. En dat wij worden geconfronteerd met veel verwarring en onduidelijkheid bij onze patiënten over de impact van die contracten. Deze lijken vaak niet goed aan te sluiten bij de verwachting die men heeft bij de door u gecontracteerde zorg. Het woud aan divergerende regelgeving is daarmee een obstakel geworden voor het zo doelmatig mogelijk kunnen leveren van optimale zorg. De vraag die zich dan opdringt is: Bent u zich er bewust van en onderkent u het hierboven geschetste beeld?”

Ronald Eising: “We horen vaker van zorgverleners dat verschillend beleid van zorgverzekeraars een punt van aandacht is. Dat is ook juist de reden waarom het kwaliteitsbeleid van Achmea gebouwd is op de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en normen. Juist hierdoor willen we de uitvoerbaarheid van beleid in de praktijk beheersbaar houden. Ook hebben we in 2010 tweejarige contracten geïntroduceerd om zoveel mogelijk rust te creëren in de apotheek. We richten ons wel op de intrinsieke motivatie van de apotheker om kwalitatief goede zorg te leveren. Apothekers worden beloond zodra een bepaald kwaliteitsniveau wordt gehaald en aangetoond.”

Ies van Golen: Is het juist dat de verzekeraar niet voor elke verzekerde de maximale kwaliteit noodzakelijk acht?

Ronald Eising: Door de introductie van ons kwaliteitsbeleid willen we juist de apothekers stimuleren de kwaliteit van hun geleverde zorg te verbeteren. De best mogelijke zorg voor al onze klanten staat voor ons voorop. Voor hen maken we transparant welke kwaliteit een apotheek levert door inzichtelijk te maken aan welke kwaliteitscriteria een apotheek voldoet. Onze klant kan dan zelf een weloverwogen keuze voor een apotheek maken.

We zijn regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers van apotheken om ons beleid te toetsen en samen verder te ontwikkelen. Feedback uit het veld zorgde er ook voor dat ons kwaliteitsbeleid nu is opgebouwd uit modules. Een apotheker kan nu beter zelf keuzes maken op welke kwaliteitscriteria hij zich wil profileren, bijvoorbeeld klanttevredenheid of uitkomsten van geleverde zorg.

Ies van Golen: Bent u het met mij eens dat door het hierboven geschetste beeld de ontwikkeling van een steeds kwalitatievere farmaceutische zorg ernstig belemmerd wordt. Zo ja, wat zou hier de oplossing voor zijn. Zo nee, waarom niet?

Ronald Eising: Nee, zoals hierboven eerder geschetst denken wij dat er juist een verbetering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg ontstaat. We zien ook dat, sinds we in 2010 gestart zijn met het belonen voor kwaliteit, apothekers meer aandacht aan dit onderwerp besteden. Natuurlijk hebben wet- en regelgeving invloed op de mate van administratieve belasting voor zorgverleners. Maar ik ben het er niet mee eens dat ons kwaliteitsbeleid daar een extra belasting aan toevoegt. Juist omdat wij al uitgaan van de door de beroepsgroep gestelde normen. Ons kwalititeitsbeleid behelst het inzichtelijk maken van de verschillen in kwaliteit tussen apothekers. Zo willen we ook apothekers stimuleren hun kwaliteit verder te verbeteren. Daarbovenop heeft Achmea het werken met Medisch Farmaceutisch Beslisregels (MFB) toegevoegd aan haar beleid. Ook daar hoort een extra beloning bij. Hiermee wordt de apotheker eveneens gestimuleerd en geholpen om ervoor te zorgen dat onze verzekerden de juiste therapie krijgen. Kortom, het beleid van Achmea werkt alleen maar voorwaardenscheppend voor kwalititatieve betere en veiliger zorg. Het is aan de apotheker om deze handschoen op te pakken. We hebben er vertrouwen in dat apothekers deze slag ook maken en zijn dan ook blij dat nagenoeg alle apothekers ervoor kiezen volgens de MFB’s te werken.
Uiteindelijk wil Achmea apotheken beoordelen en belonen op basis van uitkomsten van de zorg die zij geven aan onze verzekerden. Dat past ook bij de rol van de openbare apotheker in de toekomst die is verschoven van het bereiden naar het verstrekken van en adviseren over geneesmiddelen. Bij kwalitatief goede farmaciezorg hoort een apotheker die vooral zorgverlener is. Een zorgverlener die weet of een patiënt het juiste middel krijgt, die toezicht houdt op de totale medicatie van een patiënt, de therapietrouw bewaakt en die samenwerkt met andere zorgverleners zoals de huisarts en de medisch specialist in het ziekenhuis. Daar spannen wij ons samen met de KNMP en ketens voor in.

Ies van Golen: Hoe communiceert Achmea deze kwaliteitsverschillen met haar verzekerden, of anders gesteld: wat is daarover in de polisvoorwaarden terug te vinden?

Ronald Eising: Dit doen wij via de jaarlijkse communicatie bij het aanbieden van de nieuwe polis en online via de zorgzoeker op onze klantenwebsites. In de Zorgzoeker hebben we alle informatie opgenomen over de gecontracteerde zorg. Daarnaast bieden wij apothekers die een hoog kwaliteitsniveau hebben tools aan om dit hoge niveau zichtbaar te maken voor hun patiënten, zoals brochures en een certificaat.

Ies van Golen: Bent u het met mij eens dat het niet de taak van de apotheker is om uw verzekerden voor te lichten over de inhoud van contracten en polisvoorwaarden, maar dat dat primair de taak van de verzekeraar is?

Ronald Eising: Goede voorlichting over polisvoorwaarden is een primaire taak van de zorgverzekeraar, maar het is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel zorgverzekeraars als zorgverleners om de juiste voorlichting te faciliteren over de inhoud van contracten en polisvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld maar aan ons Idea- en Preferentiebeleid. Daarom ondersteunt Achmea voorschrijvers en apothekers bij de uitvoering van de contractafspraken door voorlichtingsmateriaal beschikbaar te stellen en verzekerden te informeren over het beleid.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens