Meteen naar de inhoud

Vergoeding voor apotheekbereidingen in basispakket

In 2020 krijgt het basispakket van de zorgverzekering een aantal nieuwe dekkingen. Er komt een logeervergoeding voor mensen die een aantal aaneengesloten dagen worden behandeld zonder ziekenhuisopname. Zorg verleend door de specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten valt per 1 januari a.s. onder de basisverzekering. En onder bepaalde omstandigheden is vergoeding voor apotheekbereidingen mogelijk in de basisverzekering.

Minister Bruins van Volksgezondheid maakte eind mei de nieuwe wijzigingen bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werd al duidelijk dat het eigen risico volgend jaar gelijk blijft namelijk 385 euro.

Logeervergoeding
De logeervergoeding is voor patiënten die gedurende een langere periode zich iedere dag in het ziekenhuis moeten melden, bijvoorbeeld voor bestraling tegen kanker. Per nacht vergoedt de zorgverzekeraar 75 euro vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van drie aaneengesloten dagen. De logeervergoeding komt in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten.

Ouderen en verstandelijk gehandicapten
De zorg aan ouderen door een specialist ouderengeneeskunde en de zorg aan verstandelijk gehandicapten door een arts voor gehandicapten valt aankomend jaar onder het basispakket. Het doel van deze verandering is dat deze doelgroepen langer thuis kunnen blijven wonen, terwijl de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige vermindert.

NIPTDe Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) blijft in 2020 ook gedekt middels een subsidieregeling met een eigen bijdrage van 175 euro.

Apotheekbereiding
Over vergoeding van apotheekbereiding schrijft Bruins: Er zijn twee situaties waarin ik het wenselijk vind dat een apotheekbereiding wél kan worden vergoed, terwijl het geregistreerde geneesmiddel níet wordt vergoed. Ik wil daarom aan het Bzv een grondslag toevoegen om in deze twee situaties de vergoeding van de apotheekbereiding bij ministeriële regeling mogelijk te maken.


1. De eerste situatie is wanneer over een geregistreerd geneesmiddel nog geen besluit is genomen over de opname in het GVS. Het komt voor dat een apotheekbereiding al beschikbaar is voordat het geneesmiddel wordt geregistreerd. Na het moment van registratie duurt het doorgaans enige tijd….. Ik vind dat in die periode de vergoeding ten laste van de zorgverzekering van de bestaande behandeling met apotheekbereidingen mogelijk moet zijn. Ik zal de Regeling zorgverzekering (Rzv) hier in lijn mee brengen.

2. De tweede situatie is dat een geregistreerd geneesmiddel na prijsonderhandelingen niet wordt opgenomen in het GVS wegens een ongunstige kosteneffectiviteit of budgetimpact. In deze situatie zou de vergoeding van de apotheekbereiding mogelijk moeten zijn, omdat daarmee een geneesmiddel toch vergoed kan worden. Maar uiteraard alleen als de apotheekbereiding wél een acceptabele prijs heeft. Dit wordt mede op basis van informatie van het Zorginstituut beoordeeld.

In beide situaties moet rekening worden gehouden met de reikwijdte van de apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995. Doet zich een van de situaties voor waarin het een geoctrooieerd geneesmiddel betreft, dan biedt de apothekersvrijstelling slechts beperkt ruimte voor magistrale bereiding. Deze voorgestelde veranderingen zullen niet alleen gelden voor extramurale geneesmiddelen, maar ook voor intramurale geneesmiddelen, aldus Bruins.

Bron: Rijksoverheid

Najaarsronde coronavaccinatie

De coronavaccinatie voor specifieke doelgroepen start op 2 oktober aanstaande. Zorgprofessionals kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak bij de GGD maken voor een coronaprik.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens