Meteen naar de inhoud

Spruyt Hillen: Al 115 jaar samen slimmer verder

Spruijt Hillen (web)Strengere regelgeving zorgt ervoor dat steeds minder apothekers zelf geneesmiddelen bereiden. Kansen voor apothekers ziet Spruyt hillen vooral in efficiënte bedrijfsvoering, het leveren van magistrale bereidingen en deelname aan zorgprojecten.

Spruy hillen is dit jaar precies 115 jaar de partner voor apothekers. En als het aan General Manager John Köhler ligt blijft dat in de toekomst ook zo. “Onze missie is niet voor niets: samen slimmer verder.”

Magistrale bereiding
Of het nu gaat om magistrale bereiding, het ondersteunen van apothekers bij het verhogen van de efficiency in de apotheek, het leveren van ruim 4.000 producten of het ontwikkelen van zorgprojecten, Spruyt hillen profileert zich als partner voor apothekers. Hoewel het bedrijf de dienstverlening inmiddels flink heeft uitgebreid, blijft de basis de ondersteuning van de apotheker bij het magistraal bereiden van tailor-made geneesmiddelen. Een markt die flink onder druk staat, erkent ook John Köhler: “Het aantal apothekers dat zelf geneesmiddelen bereidt neemt af. Dat is ook wel goed te verklaren: de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt aan apothekers die zelf willen bereiden nemen alleen maar toe. Het wordt voor de individuele apotheker een steeds grotere uitdaging en vraagt bovendien om forse investeringen om te voldoen aan de richtlijnen op gebieden als veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en GMP-eisen. Dat is vaak lastig om op te brengen in deze tijd. Wel zien we dat apothekers delen van de eigen bereiding zelf blijven doen en de rest uitbesteden. Met ons assortiment aan farmaceutische grondstoffen onder de merknaam Bufa en de primaire en secundaire verpakkingen zijn wij al decennia de natuurlijke partner van apothekers. Op dit moment bereidt ongeveer een derde van de apotheken in Nederland geheel of gedeeltelijk de geneesmiddelen zelf. Die apotheker laat met magistrale bereiding zijn toegevoegde waarde zien. Aan de patiënt, maar ook aan de voorschrijver. Maar zeker in deze tijd waarin steeds minder apothekers zelf bereiden, zijn apothekers voor het uitbesteden van magistrale bereidingen bij ons aan het juiste adres. Bovendien breiden we het assortiment continu uit.”

Flink geïnvesteerd
Dat adres is de Tinbergenlaan in IJsselstein. John Köhler draagt daar nu zo’n zes jaar de scepter. In die tijd is er flink geïnvesteerd in het bedrijf. Zo bestaan de buitendienst en binnendienst bijna uitsluitend uit apothekersassistentes en farmakundigen. En op de afdelingen kwaliteit en marketing zijn ook enkele apothekers werkzaam.
“We hebben bewust geïnvesteerd in de kwaliteit van onze mensen. We willen namelijk een gesprekspartner op niveau zijn voor de apotheker. Onze mensen moeten weten hoe een apotheek draait en wat er komt kijken bij bijvoorbeeld magistrale bereiding.”

Adviesraad
Dat samenwerken met apothekers geen loze kreet is blijkt uit de oprichting van een apothekersadviesraad. Die adviseert Spruyt hillen over de zin en onzin van nieuwe producten: zit de apotheker hierop te wachten, kan dit of dat product niet worden ontwikkeld? Dat de betrokkenheid van apothekers bij Spruyt hillen groot is blijkt ook uit massale deelname aan de jaarlijkse sportdag: “Meer dan 200 apothekers en assistentes nemen deel aan dit festijn. Maar het is niet alleen feest bij ons. Zo hebben we vorige maand voor de 4e keer het Post-ESCP symposium georganiseerd. Een keur aan sprekers, praktiserende openbare apothekers, brachten de belangrijkste conclusies van dit internationale symposium naar voren.”

Maximaal ondersteunen
“Alleen door goed te luisteren naar apothekers en door voorop te lopen in ontwikkelingen kunnen we de apotheker maximaal ondersteunen. Apothekers moeten in deze tijd efficiënter gaan werken. Daarmee vertel ik niets nieuws. Aan ons om daarop in te spelen, bijvoorbeeld met onze kluisjes. De PharmaLoXS is een 24-uurs uitgiftesysteem en geeft patiënten de vrijheid om buiten openingstijden medicijnen op te halen. Maar wat zien we? Veel apothekers gebruiken het kluisjessysteem ook overdag: het personeel wordt op deze manier efficiënt ingezet. PharmaLoXS slaat aan: het aantal geïnstalleerde kluisjes loopt nu al tegen de 100. Een apotheker die gaat verbouwen of samenwerken met een andere lokale apotheek betrekt al snel de aankoop van een kluisjessysteem bij zijn plannen. Maar we laten het niet bij het leveren en installeren van de kluisjes: ook zorgen we ervoor dat de patiënt wordt geïnformeerd over dit uitgiftesysteem. Zo hebben we een instructievideo gemaakt die kan worden afgespeeld op het narrow casting systeem van de apotheek. En uiteraard kunnen we ook het narrow casting systeem leveren!”

Direct bestellen
Efficiënt leveren aan de apotheek staat flink in de belangstelling. Spruyt hillen gelooft dan ook in een goede samenwerking met de groothandel. “Cross dock is sterk in opkomst. Bij deze manier van bestellen van producten komen de orders aan groothandels ook direct in ons bestelsysteem. Wij zorgen ervoor dat de bestelling direct naar de apotheker gaat of naar het depot van de groothandel. Op die manier heeft de groothandel maar een beperkte voorraad. Met cross dock worden kosten bespaard, neemt het aantal fouten in de bestelling af want we krijgen direct inzicht in de bestelling en kunnen we de volgende dag al leveren aan de klant. Cross dock doen we nu met een beperkt assortiment en met twee groothandels. Plan om is om meer producten en met meer groothandels op deze manier te leveren.”
Innovatie zit niet alleen in kostbare zaken als kluisjes of ordersystemen, stelt Köhler. Ook kleine aanpassingen leveren direct rendement op voor de apotheker. Neem de Bufa-tubes. Deze tubes konden voorheen niet in de robot in de apotheek. Maar door de tube in een doosje te stoppen met bijsluiter kan de robot er wel mee overweg. Zo kunnen meteen de indifferente crèmes uitgeleverd worden via de robot.

Zorgprojecten
Volgens John Köhler nemen naast efficiënt leveren zorgprojecten in belang toe. “Zorgverzekeraars sturen aan op deelname van apothekers aan zorgprojecten. Daar ligt een kans voor apothekers. Wij ondersteunen onze klanten door bij indicatiegebieden als reuma, diabetes en dermatologie een pakket aan hulpmiddelen aan te bieden. Met deze hulpmiddelen is de patiënt beter in staat zich zelf te redden. En dat vinden zorgverzekeraars interessant. Neem diabetes. Daarvoor hebben we al de diabetestimer waarmee de patiënt wordt gewaarschuwd om op tijd te spuiten. Of de InsuJet die vorig jaar is geïntroduceerd. De InsuJet is een naaldloos toedieningsysteem voor insuline dat door de huid heen de insuline toedient. Dus toedienen van insuline zonder naald, maar onder hoge druk. Wetenschappelijk onderzoek in het UMC St Radboud in Nijmegen onder gezonde vrijwilligers laat zien dat insuline toegediend met de InsuJet sneller werkt en eerder is uitgewerkt. Dat is goed nieuws. Dit onderzoek is nu ook gedaan bij patiënten met diabetes type 1 en type 2. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar we verwachten bevestigd te krijgen dat de InsuJet ook bij patiënten met diabetes een positief resultaat laat zien. “

Ziekenhuis
Spruyt hillen staat weliswaar bekend als leverancier aan de openbare apotheker, inmiddels heeft het bedrijf ook een positie in het ziekenhuis. “Sterker nog, we zijn marktleider als het gaat om Bufa farmaceutische grondstoffen in ziekenhuizen. Maar we doen meer. Neem de EAV, de Eenheids Aflevering Verpakking. Deze manier van verpakken van geneesmiddelen zorgt voor een efficiënt proces tot aan de toediening aan de patiënt. En maakt geautomatiseerde controle mogelijk. Dit komt de patiëntveiligheid ten goede.”

Maatschappelijk verantwoord
John Köhler is trots op de groei die zijn bedrijf maakt. Trots is hij ook op hoe Spruyt hillen actief is in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). “Ons bedrijf is actief in de gezondheidszorg. Dan moet aandacht voor MVO heel normaal zijn. Zouden meer bedrijven moeten doen. Op twee manieren zetten we ons in: allereerst hebben we een groene lijn primaire en secundaire verpakkingen. Tasjes gemaakt van rietsuiker. Voordeel is dat de tasjes een goede drukkwaliteit behouden en vooral afbreekbaar zijn waardoor ze het milieu niet belasten. Apothekers bestellen het graag bij ons. Een tweede manier van MVO is het inzetten van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. In samenwerking met Stichting Reinaerde werken hier 14 medewerkers. Zij maken kleinverpakkingen. Dat doen ze heel nauwkeurig. Bijkomend voordeel is dat we maatwerk leveren tegen lage kosten.”

Kerngegevens Spruyt hillen
Spruyt hillen is opgericht in 1897 door de apothekers Spruyt en Hillen. In die tijd voorzag het apothekers en medici van verbandstoffen, verplegingsproducten en producten voor de bereiding van geneesmiddelen. In 1899 stonden Spruyt en Hillen aan de wieg van OPG, het huidige Mediq. Sinds 2007 maakt het bedrijf onderdeel uit van het beursgenoteerde Arseus, een groep van bedrijven die producten, diensten en concepten levert aan professionals en instellingen in de gezondheidszorg.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens